Navigácia


Informácie

28. február 2015, meniny má Zlatica


Vyhľadávanie

Hľadať

Informačné centrum

Námestie sv. Trojice 6
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 53
E-mail: ic@banskastiavnica.sk


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Dôležité telefónne čísla

 • jednotné európske číslo tiesňového volania: 112

Reklama

 • www.banskastiavnica.travel
 • JOMA taxi
 • VIO TV
 • Bajkom k tajchom
 • 2 € pre Kalváriu

 • Kino Akademik

  Kino Akademik

  24.02.2015 Divoké historky, 18:30, vstupné: 3,00 €, české titulky
  25.02.2015 Päťdesiat odtieňov sivej, 18:30, vstupné: 4,00 €, slovenské titulky
  26.02.2015 Exodus: Bohovia a králi, 10:00, vstupné: 4,00 €, slovenský dabing
  26.02.2015 Kingsman: Tajná služba, 18:30, vstupné: 4,00 €, české titulky
  27.02.2015 Focus 18:30, vstupné: 4,00 €, slovenské titulky
  28.02.2015 Teória všetkého, 18:30, vstupné: 4,00 €, české titulky
  01.03.2015 Focus 18:30, vstupné: 4,00 €, slovenské titulky

 • Moje mesto, naše svetové dedičstvo 2015

  Moje mesto, naše svetové dedičstvo 2015

  Zapojte sa do 3. ročníka súťaže videí Moje mesto, naše svetové dedičstvo, ktorú vyhlásila Organizácia miest svetového dedičstva. Súťaž je určená pre mladých ľudí v dvoch vekových kategóriách: 14- 17 rokov a 18 – 21 rokov. Podmienkou je natočenie videa prezentujúceho mesto svetového dedičstva v anglickom, francúzskom alebo španielskom jazyku, v max. dĺžke 5 minút a jeho zverejnenie na youtube.com. Autor(i) víťazného videa v kategórii 14 – 17 rokov získajú odmenu vo výške 500 USD, v kategórii 18 – 21 rokov 1 000 USD a víťazné video bude prezentované na svetovom kongrese OMSD, ktoré sa bude konať 3. – 6. 11. 2015 v Peru. Viacej informácií o súťaži a podmienkach nájdete na internetovej stránke: http://www.ovpm.org/en/2015_video_competition. Do súťaže sa je možné prihlásiť na e-mailovej adrese: henrieta.godova@banskastiavnica.sk. Termín na zverejnenie videí je do 17. 7. 2015.

 • Erbe Symposium

  Erbe Symposium

  13.ERBE SYMPOSIUM 2015, 15.- 20.jún 2015, Banská Štiavnica
  Témy: Zachráňme banícku minulosť – získame budúcnosť / Spôsoby získavania nových zbierok a dokumentov / Výsledky nového prieskumu / Spôsoby ochrany / Nové cesty sprístupňovania zbierok – digitalizácia / Rôzne voľné témy

 • Aktuálne podujatia

  Aktuálne podujatia

  Prehľadný zoznam aktuálnych podujatí v Banskej Štiavnici a okolí.

 • Výlepy plagátov a prenájmy priestorov

  Výlepy plagátov a prenájmy priestorov

  Na novej podstránke nášho portálu získate informácie o možnostiach prenájmu priestorov Kultúrneho centra, ako aj ďalších platených službách, poskytovaných oddelením kultúry, športu a mediálnej komunikácie.

Posledné správy v sekcii Občan

 • Oznámenie o dražbe, 25.02.2015

  Aukčný Dom, s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a …

 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti, 25.02.2015

  Všeobecná zdravotná poist'ovňa, a.s., pobočka Žiar nad Hronom požiadala v zmysle § I7b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o …

 • Verejná vyhláška, 25.02.2015

  Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako prislušný orgán požiadal podl'a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní o


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Kino Akademik
Aktuálne výstavy