Navigácia


Informácie

20. november 2017, meniny má Félix


Vyhľadávanie

Hľadať

Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Informačné centrum

Námestie sv. Trojice 6
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 53
E-mail: ic@banskastiavnica.sk

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

  • Ocenenia
  • Penzión Kachelman
  • Bajkom k tajchom
  • VIO TV
  • Vysokoškolské štúdium

Tajch Veľká Vindšachta

Vindšachta (Windschachter Teich)


Návrh na jej výstavbu podal v roku 1710 Matej Kornel Hell vo Viedni priamo do rúk cisára, aby sa zapezpečilo, spolu s nižšie položenými nádržami Evička a Spodná Vindšachta, dostatočné množstvo vody pre pohon Hellom navrhnutých a neskôr aj ním skonštruovaných 7 čerpadiel na vodný pohon s kývavým pákovým prevodom, ktorým sa mala vyčerpať voda zo zatopených baní podniku Hornej Bieberštôlne.

Prvá správa o výstavbe hrádze je zo dňa 21. júla 1712 a podľa slov banského správcu Jána Aignera zo dňa 4. októbra 1712 stavba hrádze sa musí uskutočniť počas troch rokov za predpokladu, že bude na nej stále pracovať 2 000 ľudí. Náklady na výstavbu sa predpokladali vo výške 38 000 zlatých.

Podľa Aignerovho tvrdenia by sa potom mala voda z tejto nádrže, spolu s vodou z nádrže Evička a Spodná Vindšachta, dodávať nepretržite po dobu 9 mesiacov na pohon 8 čerpacích zariadení s kývavým pákovým prevodom, ako aj na stupy (úpravnícke zariadenia).

Dňa 8. marca 1713 navrhol Matej Kornel Hell upraviť projekt zvýšenia hrádze o 2,5 siahy, čím by sa zväčšila kapacita nádrže päťnásobne vďaka čomu by podľa Hella mohlo byť odstavených 220 párov koní, ktoré dovtedy čerpali vodu z hornej Bieberovej štôlne a čerpanie by sa mohlo prenechat výlučne na čerpadlá s kývavým pákovým prevodom. Hellov návrh bol prijatý a realizovaný.

Veľká Vindšachta bola v priebehu roka 1715 dostavaná. Ešte v ten istý rok sa konštatovalo, že hrádza je príliž slabá a hrozí jej pretrhnutie, tak sa v priebehu nasledujúcich rokov musela viackrát opravovať. Naposledy realizoval opravu hrádze Samuel Mikovíni v roku 1729 kedy na opravu tajchu boli privolaní odborníci zo Sliezska, ktorí aj pod vedením Samuela Mikovíniho navrhnutú opravu vykonali.

V roku 1747 predložil Samuel Mikovíni projekt pre dalšie zvýšenie hrádze. Tento projekt sa však nerealizoval ale ešte po dvoch rokoch bolo toto zvýšenie obsahom doporučenia banského odborníka baróna Imhoffa, v ktorom konštatuje, že hrádza by sa dala zvýšiť ešte o 1 až 2 siahy čo by zdvojnásobilo obsah nádrže a tiež navrhol rozobrať návodnú časť hrádze, vybudovať výpustnú šachticu opatrenú silnou dobovou výdrevou lebo pôvodná prepúšťala vodu a taktiež navrhol vybudovanie novej odtokovej štôlne so zabudovaním potrubím o priemere 300 mm.

K realizovaniu tohto návrhu však došlo až v roku 1788 kedy sa hrádza zvýšila o 1,25 siahy čo zvýšilo kapacitu o 1 650 000 vedier.

V roku 2000 - 2002 bola nádrž znova rekonštruovaná a v rámci tejto rekonštrukcie bol opravený aj mních na hrádzi a tiež aj výpustný systém.


Dĺžka koruny hrádze - 237,10 m.

Šírka koruny hrádze - 13,5 m (z toho cesta 7,00 m).

Výška hrádze - 15,20 m.

Objem vodnej nádrže - 305 820 m3 (1755).

Maximálna hĺbka - 14,2 m.

Rozloha - 4,9 ha.

Nadmorská výška - 689,60 m. n. m.

Dĺžka známych prítok. jarkov - 12 920 m (stôlne 1166 m).


Najbližšie podujatia

Stretnutie generácií

Večer pre ženy

Libressový hudobný večer s OKSYI

Silné Reči v Banskej Štiavnici

Svätoantonská Heligónka

Farebný workshop Chalk Paint® základný

>>> ďalšie podujatia


Najčítanejšie články

za posledných 7 dní


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

800. výročie prvej písomnej zmienky o Banskej Štiavnici
Mestská kultúra na facebooku