Navigácia


Informácie

30. marec 2017, meniny má Vieroslava


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodO MesteAktuálneZUŠ: Adventný koncert


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Informačné centrum

Námestie sv. Trojice 6
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 53
E-mail: ic@banskastiavnica.sk

Všetky kontakty


Mestská polícia

Radničné námestie 1
Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 01
Mobil: +421 905 597 673


Reklama

  • HUAJA
  • ViTo
  • Túlavá labka
  • Hotel Salamander
  • 2 € pre Kalváriu

Objavte Banskú Štiavnicu

ZUŠ: Adventný koncert

Dátum: 27.12.2016 Kategória: Fotoreportáž Autor: J.Sedilek,fot.L.Lužina

Adventný koncert ZUŠ

„...čaká Ťa duša moja, na jasličky Betlehema premenená“ .

 

Zvuk historického organu v Kostole Nanebovzatia Panny Márie a fanfára lesného rohu otvorili tradičný

slávnostný koncert žiakov a učiteľov Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici. Pani zástupkyňa Mgr. Katarína Tuhárska po privítaní prítomných rodičov, žiakov, pedagógov a priateľov banskoštiavnickej ZUŠ a vzácnych hostí odovzdala slovo pánovi farárovi Ľudovítovi Frindtovi,  ICLic., Ing.  Ten v príhovore obrátil naše mysle, myšlienky a modlitby aj na tých mnohých vo svete trpiacich ako i deň pred koncertom tragicky usmrtených nevinných ľudí v Berlíne.

Na tomto predvianočnom pozastavení sa s hudbou a umením odzneli skladby rôznych autorov od Bacha, Šostakoviča,  de Boismortiera, Charpentiera, Trnavského, Clarka, či Händla.

Tematicky adventne pokračoval koncert piesňou „Adventná svieca“, v ktorej Danielka Kminiaková spievala o očakávaní príchodu Ježiška „...čaká Ťa duša moja, na jasličky Betlehema premenená“ . Vzápätí adventným príbehom žiaci speváckej triedy p. uč. Voberovej symbolicky znázornili biblickú tému Zvestovania Pána. V nej  Panna Mária (Natália Turcelová) kľačiac oslovená archanjelom Gabrielom prijala zvesť, že bude matkou Božieho Syna.

Organové čísla našich terajších žiakov organu pani učiteľky Tuhárskej (Ondríka Cánika, Mareka Drozda a Róberta Zacharovského) doplnila aj naša šikovná absolventka Lucia Švecová „Prelúdiom D-dur, BuxWV 139 od Dietricha Buxtehudeho. Zo srdca jej blahoželáme, že sa jej vďaka talentu a zanietenosti pre hru na organ podarilo dostať na prestížne štúdium na Oxfordskej univerzite v Anglicku.

Farebnosť organu striedali klasické i netradičné vianočné koledy a piesne žiakov speváckeho oddelenia pani učiteľky Weisovej i Chovanovej. Nechýbala známa štiavnická koleda „Ježišku v jasličkách“,  „Dobrý pastier sa narodil“, „Do mesta Betléma“, „Aký je to svit“ ,  „Narodil sa Spasiteľ“ „Nebo sa sklonilo k zemi“ „“Dnes sa stalo „Zaspau bača náš“ , či moderejšia pieseň G Michaela „Last Christmas“. Žiaci dychového oddelenia ZUŠ z triedy pána učiteľa Aleša Turčana a Zuzky Kovárovej-Ladzianskej prispeli do slávnostnej atmosféry koncertu skladbami pre priečne flauty, zobcové flauty, lesné rohy a trubku. Historicky po prvý krát interpretovali žiačky našej ZUŠ (Zuzana Maruniaková- p. uč. Ševcová, Júlia Balážová a Henrieta Dudáková-p. uč. Jánošík) „Tri koledy pre šesťručný klavír“ mladého skladateľa a pedagóga Petra Špiláka.

Tanečníci prispeli jedným dobovým tancom na skladbu „Tri oriešky pre popolušku“ a scénickým tancom „Zimná rozprávka“ na hudbu z baletu Luskáčik.

Milým oživením v mrazivom kostole bolo v ľudové pásmo kolied a vinšov malých koledníčok  (Tatianka Chovanová, Sofia Dávidová, Hanka a Nelka Buzalkové, Stela Solivarská a Amálka Paškayová),  ktoré v šávolkách, šatôčkach, krojoch a s darmi v rukách priblížili atmosféru a posolstvo tradičných slovenských Vianoc.

Po slávnostnom príhovore pani primátorky mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadeždy Babjakovej, v ktorom popriala škole, farnosti, mestu  pokojné, radostné, požehnané sviatky, sa v päťhlasnej úprave vianočnej uspávanky „Búvaj dieťa krásne“ zjednotili spevom ZUŠ-kárski páni učitelia.

Za pomoc pri organizácii ďakujeme páni farárovi Frindtovi, p. kapánovi Lojanovi, za občerstvenie po koncerte mestu Banská Štiavnica, za technickú pomoc pánovi Kartíkovi a Chovancovi.

Za fotodokumentáciu Lubkovi Lužinovi a Martinovi Jánošíkovi, za vidieozáznam Petrovi Ivaškovi a Vio-Tv.

Za ozvučenie a osvetlenie ďakujem pánovi učiteľovi Matúšovi Piatrovi, všetkým pedagógom a deťom za ich pekné a srdečné výkony.

 Spolu s koledníčkami zo srdca vinšujeme:

    „Vinšujeme, vinšujeme na to Božie narodenie

aby ste mohli hojnejšie a pokojnejšie rôčky dočkať.

Z lesa žirnosť, z poľa piľnosť, od Boha lásku,

 od susedy prajnosť.“                                Irena Chovanová
Fotogaléria


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Aktuálne výstavy
Mestská kultúra na facebooku