Navigácia


Informácie

25. apríl 2018, meniny má Marek


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodO MesteAktuálneZUŠ: DOD v ZUŠ


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Informačné centrum

Námestie sv. Trojice 6
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 53
E-mail: ic@banskastiavnica.sk

Všetky kontakty


Mestská polícia

Radničné námestie 1
Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 01
Mobil: +421 905 597 673


Reklama

  • HUAJA
  • Ocenenia
  • OZ Margarétka
  • UNICEF Slovensko
  • 2 € pre Kalváriu

Objavte Banskú Štiavnicu

ZUŠ: DOD v ZUŠ

Dátum: 14.06.2017 Kategória: Fotoreportáž Autor: J. Sedilek, fot.M.Jánošík

Tvorivosť a živé umenie.

rn

Hudba, spev, tanec, výtvarné dielničky, hry a divadielko v podaní žiakov ZUŠ potešili v pondelok malých škôlkárov, rodičov, turistov i náhodných okoloidúcich.  29. mája počas „Dňa otvorených dverí v ZUŠ“ sa na pódiu vystriedali deti a páni učitelia zo všetkých odborov.

rn

Hudobný odbor reprezentovali žiaci zo speváckych  tried, ktorí vyspievali repertoár slovenských ľudových piesní, umelých, populárnych ako i klasických árií.

rn

Trieda p. uč. Petry Weisovej bola zastúpená Michalom Švecom, Mariánom Klimentom, Šimonkom Pálkom, Katkou Michelíkovou, ktorí sa dopoludnia predviedli so sl. ľudovou piesňou „Pastierik, a umelou „Mlynárik“. Odpoludnia to boli piesne umelé „Tuláčik, „Oblačná rozprávka“ a „Hodinky“. Staršie žiačky  Terézia Sovicnová, Bianka Kučerová, Lea Hrnčíriková, Vivien Vlašičová, Patrícia Uhnáková a Barborka Haltalová sa predviedli talianskou piesňou „Mlynárka“, dvoma ľudovými piesňami „Akože tým starým babám“ a „Išli dievky ľan trhať“ a tiež muzikálovou piesňou „Pátá“. V ich druhom bloku zazneli piesne umelé „Čaroval bych v okne“, „Stretla som Katku“ a „Prachovské skály“

rn

Z triedy pani učiteľky Ireny Chovanovej sa najmladšie žiačky Dianka Trubanová a Sára Rückschlossová  predstavili detskými piesňami „Češem si hlavičku“. „Pláva kačka po jazere“ a „Červená ružička kvitne zjara“. Sára potom na Mozartovskej melódii detskej piesne „Bolo raz jabĺčko krásne“ predstavila deťom  zvuk  spinetu. Dva ľudové bloky v krojoch zvládli Pavol Chovan, Danielka Kminiaková a Ninka Buzlaková. Dopoludnia to boli aj s husličkami Mariána Krnáčika piesne : „Zahrajte mi tichúčko“. „Či zhora či zdola“, „Už odpadou púčok z ružičky“ a „Za horami, za dolami rastú trávy“. Popoludní naladili na ľudovú nôtu piesňami „Konope, konope“ , „Keď som v našej záhradke“, „Čo sa v svete deje“, „Nad tou Detvou“ a „Mám, mám od Štiavnice“.  Tatianka Chovanová si dala v kroji reprízu svojho folklórneho vystúpenia zo soboty, kedy sa predstavila na Hronseckej lipovej ratolesti s piesňami „Mala som frajera“ a „Zasiala som bobovníka“. Trubka Aleša Turčana zas podporila anglickú gospelovú pieseň „It΄s Me, O Lord“ v podaní Anežky Lulákovej.

rn

Speváci sú silným oddelením našej ZUŠ, tak sme mohli ma pódiu vidieť a počuť aj žiačky pani učiteľky Terezky Ďuricovej Viktorku Maďarovú („Žabia škola“), Viktorku Celderovú  („Smelí mravčekovia“), lilianku opernickú („Paste sa husičky“) a Terezku Jedličkovú („A v tom našom dvore“).  Dvaja žiaci z triedy pána učiteľa Stanka Bartka sa veľmi pekne prezentovali. Prvý David Knížek pretavil do svojho vokálneho prejavu čistý hlas plný zvučnosti a rezonancie v technicky náročnej piesni „Panis angelicus“ od Cèzara Franca. Druhý Samko Kuka podporil spev ľudových piesní „Lístoček dubový“ a „V tom Zvolene“ hrou na heligónke, s ktorou sa pod vedením pána učiteľa Bartka spoznáva na štiavnickej ZUŠ-ke len tri mesiace.

rn

Klaviristov z triedy Kataríny Tuhárskej reprezentovala prváčka Terezka Cániková s Mozartovou „Humoreskou“, a Zeljenkovou „Uspávankou“.  Karol Palášthy  rozoznel klavír titulnou piesňou z filmu „Piráti z Caribiku“,  Júlia Balážová  „Walzom for Michael“ od Mike Cornicka.  Klavírne štvorručky zneli v podaní  sestier Hanky a Nelky Buzalkových („Walz“ od Johna Thomsona) a dvojice Barborky Švenkovej a  Samuela Balžanku, ktorí potešili známou piesňou od skupiny Beatles „Let It Be“ . (všetci napredujú pod vedením Martina Jánošíka). Husličky zneli námestím nielen pri ľudovkách spevákov, ale aj v podaní žiakov Liliany Cimovej (J. S. Bach: „Mussete“ ), Daniely Kminiakovej (sl.ľud. pieseň mám, mám od Trenčína“), Viktória Kmeťová roztancovala známou tramskou pieňou „ Oh Susana“ i s gitarovým doprovodom Karolínky Rumanovej. Aj jej gitaristi nelenili a predviedli svoje zručnosti samostatne i v rôznych kombináciách. Prváčik Dávid Murančan si pripravil hneď dve skladby „Pieseň od J.B: Lullyho a „Višňový kvet“ od Tatiany Stachak. Amélia Tarandová nacvičila s pani učiteľkou skladbu Ctibora Süssera „Potôčik“ v nezvyčajnom prevedení, kedy na jednej gitare hrali dvaja gitaristi. Róbert Borodajkevyč vybral pre DOD žiaka 4. ročníka Jakuba Hunku, aby sa prezentoval „Valsom“ od B. Calataynda a šikovnú Luciu Ivaničovú, ktorá rozihrala struny gitary v skladbe „Home again“. Pán učiteľ Michal Timko nasadil gitaristu Pavla Chovana so skladbou J. S. Bacha „Aria“ a žiačku kontrabasu Žofiu Lišaníkovú, ktorá nás dvakrát očarila rytmicky a harmonicky zaujímavou skladbou Björk „Its oh so quiet“.  Veľmi pekne sa Námestím sv. Trojice niesli tóny fláut. V pondelok to boli prevažne priečne flauty Aëly Hasbach, Ely Gatialovej a ich p. uč. Zuzany Kovárovej- Ladzianskej. Zneli ako flautové duo v prvej časti  Sonáty „Soave“ od G. F. Telemanna, ako trio v skladbách „Bourré“ (J.J. Fux) „Andante“(J.F.Fachs) a „Ritornello (V.Rathgeber) a tiež v Hallskej sonáte h-mol v častiach LargoAllegro od G. F. Händla.(klavírny sprievod Petra Weisová). Z akordeonistov pána učiteľa Jozefa Chládeka dostali priestor Michalovia. Michal Maruniak ukázal svoj cit pre melódiu a harmóniu vo valčíkovom rytme skladby „Walse brilante“. Michal Sásik sa v ZUŠ stal bezpochyby „skokanom roka“. Tento šikovný a pracovitý stredoškolák sa len v septembri minulého roku rozhodol  pre tento praktický hudobný nástroj. Už po necelom roku cvičenia na akordeóne skvelo zvládol skladbu „Dva duby“ za melodickej podpory huslí.

rn

Dopoludňajšie živé koncertovanie oživili výraznými rockovými skladbami naši bubeníci. Emanuel Viktor Turánek (Aerosmith- Walk This Lyrick) , Michal Chovan (Nek- Almeno Stavolta) a Lukáš Hatala (Joe Satriani- Summer Song). Odpoludnia vyskúšali kvalitu súpravy bicích nástrojov Jaroslav Bitušiak (Rybičky48 – Pomalý song), Adrán Demian (Gladiátor – Hlavu maj hore) a Dávid Váradi (Blink182 – Feeling This). Okrem pekných výkonov patrí vďaka bubeníkom aj za pomoc pánovi učiteľovi Matúšovi Piatrovi pri príprave pódia, ozvučenia a zázname vystúpení.   

rn

Hudba podporovala i vystúpenia tanečného odboru vedeného pani učiteľkou Ivankou Beňovou. Od sa mého rána až do popoludnia obliekala, česala, organizovala, rozcvičovala svoje menšie i väčšie zverenkyne. Pre mnohé z ich bolo vystúpenie na tak veľkom pódiu premiérové. Postupne sa rytmicko-pohybové nadanie žiakov ukázalo v klasickom tanci „Malé baletky“ (prípravné ročníky), v modernom tanci „Sophia“ (prípravné ročníky a 1. A 2. Ročník TO) , scénický tanec „Priateľstvo“ (žiačky 3. ročníka 2.č. I. stupňa). Najväčší výkon podali žiaci 4. a 5.ročníka : Pavol Chovan, Lea Hrnčíriková, Lenka Mojičková, Alica Hornická, Tatiana Šomodíková, Patrícia Knoppová, Nikola Kružlicová, Daniela Matisová.  Tí sa museli viackrát prezliekať, aby i kostýmami podporili  umelecký dojem z dvoch  scénických tancoch „Piráti“ a „Miluj tanec v sebe, nie seba v tanci“ a jednom modernom  tanci „Tuesday“, pri ktorom mohli zostaviť svoju vlastnú choreografiu a tým rozvíjať  svoju tanečnú kreativitu.

rn

Panie učiteľky výtvarného odboru Zuzka Hilbertová  a Evka Kukurová  mali  so svojimi pomocníčkami plné ruky práce. V ich výtvarných dielničkách sa vystriedalo veľké množstvo detí, ktoré vystrihovali, maľovali, viazali a tak z kartónu vytvorili svoje vlastné postavičky a zvieratká. Mnoho detí sa vyšantilo i pri hrách, ktoré výtvarníci  sami vytvorili.  

rn

Literárno-dramatický odbor už pred týždňom v rámci „Noci múzeí“ 15 krát predviedol v Kammerhofe dramatický „O Márii Terézii a jej deťoch.“ Nacvičili ju s pani učiteľkou Ľudkou Klimkovou – ako vznešenou MÁRIOU TERÉZIOU pri príležitosti 300. výročia jej narodenia. Toto vtipno-groteskné pásmo o (Ci)trónoch odohrávajúce sa vo Viedni počas stolovania  ponúkli divákom žiaci LDO Pavol Balžanka,  Jerguš Paučula, Anna Mária Pokorná, Klára Snitková, Sofia Niederlandová, Rebeka Kopernická, Žofia Lišaníková a Marína Kuhnová. Odetí v barokových kostýmoch nám naši divadelníci priblížili, ako si táto významná panovníčka zabezpečovala cez svoje deti rozdelenie moci a vplyvu v celej Európe.  

rn

Poďakovanie patrí všetkým deťom a pánom učiteľom, ktorí prispeli svojimi výkonmi, prípravnými prácami, ozvučovaním(Matúš Piatrov), moderovaním (Michal Timko, Terezka Ďuricová, Irena Chovanová) a tiež starej mame 4 účinkujúcich Anke Chovanovej, ktorá zabezpečila pre ZUŠ-károv chutné občerstvenie.

rn

Veríme, že sme svojou umeleckou aktivitou prispeli k spestreniu života nášho mesta, priniesli rodičom i náhodným okoloidúcim pekný zážitok a prispeli tak i k prehĺbeniu umeleckého cítenia našich žiakov.

rn

Irena Chovanová

rn


rnFotogaléria


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mestská kultúra na facebooku
Kino Akademik