Navigácia


Informácie

26. marec 2019, meniny má Emanuel


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodO MesteAktuálneZUŠ: 60. výročie ZUŠ v Banskej Štiavnici


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Informačné centrum

Námestie sv. Trojice 6
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 53
E-mail: ic@banskastiavnica.sk

Všetky kontakty


Mestská polícia

Radničné námestie 1
Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 01
Mobil: +421 905 597 673


Reklama

  • HUAJA
  • Túlavá labka
  • Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok
  • www.banskastiavnica.travel
  • UNICEF Slovensko

Objavte Banskú Štiavnicu

ZUŠ: 60. výročie ZUŠ v Banskej Štiavnici

Dátum: 25.04.2018 Kategória: Fotoreportáž Autor: J.Sedilek,fot.L.Lužina

GALAKONCERT
k OSLAVE 60. výročia založenia ZUŠ v Banskej Štiavnici


Od roku 1958, kedy bola v Banskej Štiavnici založená Ľudová škola umenia, prešlo už 60 rokov. Uctiť si a pripomenúť si všetkých, ktorí stáli pri jej zrode a pôsobili na nej sa podujal celý umelecký kolektív spolu s vybranými žiakmi všetkých odborov. Bola to veľká výzva a tiež ojedinelá príležitosť,  pozvať do Banskej Štiavnice bývalých pedagógov, zamestnancov a absolventov ZUŠ, ktorí odovzdávali svoje skúsenosti a nadanie v prospech školy. Toto výnimočné stretnutie sa začalo krátkym koncertom v budove ZUŠ, kde sme prítomným pripravili krátky kultúrny program a malé občerstvenie. Mnohí nazreli do priestorov ZUŠ po viacerých rokoch a s nostalgiou i radosťou zaspomínali na časy, počas ktorých oni odovzdávali svoje vedomosti a skúsenosti svojim žiakom. Po privítaní pani riaditeľkou, ktorá mala medzi prítomnými všetkých svojich bývalých pedagógov (VO - p. uč. Mgr. Pater Koštiaľ, klavír Elena Filipová(Šorlová) –klavír, Rút Knapeková –klavír a  Mgr. Marta Ivaničová hudobná náuka), sa skladbami pre organ Jean Jacquesa Charpentiera: „Noël en Musette“ a Johana Sebastiana Bacha: „Malé prelúdium BWV 557“ predstavil žiak Ondrej Cánik. Po prečítaní vrelého pozdravu nášho dlhoročného predsedu Rady rodičov pri ZUŠ pána Štefana Petra sa predstavila žiačka z partnerskej škole Imricha Godina Vráble Katarína Repková klavírnou „Miniatúrnou suitou“ od Tibora Freša. Posedenie v budove ZUŠ sme zakončili 1. časťou „Husľovej sonáty“ op. 45, E. H. Griega v podaní poslucháčky Hudobnej akadémie Jána Albrechta LIDIE PARRA (husle) a našej pani učiteľky Paulíny Turčanovej (klavír). Z priestorov ZUŠ sme sa presunuli na SLÁVNOSTNÝ GALAKONCERT do reprezentatívnych priestorov Strednej odbornej školy služieb a lesníctva, ktorej týmto  ďakujeme za výbornú večeru, pagáče a pomoc pri realizácii.  Vzácnych hostí vítali  v predsieni nie len šarmantné kolegyne Monika Lipovská a Karolína  Rumanová, ale aj čiernobiele a farebné fotografie, tablá a kroniky z bohatej histórie ZUŠ. Slávnostné fanfáry v podaní  pána učiteľa Aleša Turčana a jeho žiakov Daniela Stračinu a Adriána Demiana otvorili symbolickú knihu spomienok. Elegantne pôsobila  pieseň „ALL i ask for you“ z muzikálu Fantóm opery  od Andrew Lloyd Webbera, ktorú zaspievali pani učiteľka Petra Weisová a pán učiteľ Juraj Janiczek za doprovodu Orchestríka ZUŠ.  Báseň „Vznešené“ venovala škole k výročiu členka Rady rodičov pani Katarína Kissová. V príhovore p. riaditeľky Mgr. Ireny Chovanovej zazneli okrem iných tieto slová: „Pri tomto významnom výročí si uvedomujem, akým veľkým požehnaním je mať spolupracovníkov, ktorí dokážu vytvárať primerané, priateľské, odborné a kreativitu stimulujúce prostredie, ktoré dáva vyniknúť jedinečnosti a osobitosti žiaka. Zvlášť pri tejto príležitosti ďakujem mojej skvelej kolegyni, pani zástupkyni Mgr. Kataríne Tuhárskej, za jej osobné zaangažovanie pre dobro ZUŠ a neoceniteľnú prácu pri vytváraní dobrej klímy na škole. Vyjadrujem vďaku všetkým súčasným i bývalým pedagógom a zamestnancom ZUŠ, ktorí v priebehu krásnych  60. rokov posúvali a posúvajú úroveň výchovy a vzdelávania na našej banskoštiavnickej ZUŠ. Ďakujem všetkým bývalým i súčasným žiakom a absolventom ZUŠ v Banskej Štiavnici, ktorí svojimi umeleckými aktivitami reprezentovali našu školu doma i zahraničí a tak šírili a šíria dobré meno. Za podporu, priazeň a spoluprácu ďakujem rodičom, súčasným i bývalým členom OZ Rada rodičov pri ZUŠ, sponzorom, podporovateľom Občianskeho združenia „PRIATELIA BANSKOŠTIAVNICKEJ ZUŠ“, našim kolegom z partnerskej ZUŠ Imricha Godina vo Vrábľoch, členom  Rady školy, pánom poslancom  a súčasnému i bývalému vedeniu mesta Banská Štiavnica.  Ďakujme teda spoločne, že máme školu, náš „Kúzelný teáter“, kde talenty vzmáhame i ďalej rozdávame. Medzi umelcami sa vraví, že „Dobré umenie je to, ktoré v nás vyvoláva emócie“ a medzi veriacimi zas „Bez Božieho požehnania, márne naše namáhania“. Tak ako to krásne vyjadrila vo svojej básni „Vznešené“ Katarína Kissová, ďakujem Bohu i všetkým, ktorí svojou „dobrou vôľou“ prispievajú k tomu, aby „požehnané umenie očistilo naše oči soľou“.     

 V blokoch slova, hudby a fotoprezentácií sme vzali úctu všetkým riaditeľom ZUŠ. Najskôr pánovi Jozefovi Radjanskému. Ako sme už v Štiavnických novinách pripomínali, pán Radjanský bol oduševnený inštrumentalista a spevák, ale i náruživý upravovateľ skladieb staršej i populárnej hudby. Jeho úpravu pre akordeón (Jozef Chládek) piesne Gejzu Dusíka „Letelo vtáča nad nami“ sme si vypočuli v podaní Andrei Halibožekovej,  našej absolventky spevu (u p. uč. P. P. Voberovej). Poctu AKORDEÓNU ako neodmysliteľnému hudobnému nástroju, ktorý sprevádzal pána Radjanského celý život, sme vzdali skladbou „Ave Maria“ od Astora Piazzollu husle - Juraj Janiczek a akordeón -Jozef Chládek. Pána riaditeľa si pamätáme ako dlhoročného člena i vedúceho mužského speváckeho zboru Štiavničan, ktorý po mnohé roky udržoval krásu baníckych tradícií. Prepojiť históriu so súčasnosťou sa podarilo  interpretáciou dvoch baníckych piesní „Na klopačku klopajú“ a „Na hutmanskej Hanzo sám“, ktorých klavírnu úpravu venoval v roku 1999 pán Radjanský absolventovi ZUŠ Stanislavovi Bartkovi, pedagógovi spevu. Postupne sme predstavili pôsobenie, umeleckú činnosť a zmeny v ZUŠ za pôsobenia ďalších troch riaditeľov.  Ľubomíra Počaia - v r. 1991 – 1995, Mgr. Zdenky Koreňovej- v r. 1995 – 2004 a Pavla Macáka v r. 2004-2011. Spomienkou na pôsobenie pána učiteľa Doda Klimku a p. učiteľky Reginy Schinglerovej v našej škole ako aj ich inštrumentálneho zoskupenia TRAMONTANA, bolo vystúpenie absolventky z triedy p. uč. Klimku a našej pani učiteľky Karolíny Rumanovej. Gitarové umenie predviedla v skladbe „Fantasia Original“ od Josē Viňasa. Žiaci LDO vystupovali počas večera dvakrát. Najskôr sa pripojili k pocte tanečnému odboru, ktorý vedie p. uč. Ivana Beňová. Tanečníci odetí do dobových kostýmov sa predstavili historickým dvorným tancom. Úplne prirodzene sa k nim pridali žiaci LDO, ktorí svojou „Hrou o ci-tróny“  zaujali už na konci minulého šk. roku. Máriu Teréziu a jej deti, ako aj dvorných tanečníkov hudobne sprevádzali žiaci gitarových a flautových tried.  Výtvarný odbor vedie pani zástupkyňa Mgr. Miroslava Knezovičová (počas rodičovskej dovolenky zastupuje Mgr. Eva Kukurová) a pani učiteľka Mgr. Zuzana Hilbertová. Vzdať poctu výtvarníkom pôsobiacim na škole prišli ich žiaci so štetcom a plátnom v ruke, ktorí počas skladby pre trojhlasný detský zbor „Deti a dúha“ od Petra symbolicky DÚHU aj namaľovali.

 Raz mali anjelici kreslenie.
A pane - s farbičkami.
A v triede bolo ticho nesmierne
a maľovali sami.

Stvoriteľ prišiel iba po chvíli
pozrieť sa na obrázky.
A múdre oči sa Mu rosili
od dojatia a lásky.

"Čo ste to vymysleli, detičky?
Veď je to divukrásne!
Čo skrýva v sebe duša maličkých,
že múdry iba žasne?"

A začal farbiť krídla motýľov
a vymýšľal si kvety.
A radili Mu pritom podchvíľou
tí malí, drobní svätí.

Potom sa s nimi zdvihol do výšky,
maľoval vtákom perie.
A hovoril si: "Moje hlavičky!
kde sa to v nich len berie?"

Keď už mal svoju maľbu hotovú,
zvinul ju do polkruhu.
A zoslal deťom Božiu podkovu
a matku farieb - dúhu.

 Zborík zvolil tento krásny text Milana Rúfusa podporený klarinetom Moniky Lipovskej, aby poďakoval všetkým, ktorí prispeli k zveľaďovaniu a úspechom výtvarného odboru.

Pekným príhovorom prispel k slávnostnej atmosfére aj riaditeľ partnerskej ZUŠ Imricha Godina z Vrábel Jozef Vrábel. Plody ich pedagogickej činnosti a umeleckého pôsobenia predviedli v číslach

 W. A. MOZART „Výstraha“ (Lea MINÁROVÁ / spev, Helena KOVÁČOVÁ / gitara)

Camille SAINT-SAËNS „Labuť“ (Mária KEVÉLYOVÁ / gitara, Oľga FERENCZOVÁ / gitara)

Španielsky TRADICIONÁL „Fandaguillo“ (Matúš RAČEK / gitara), Guy BERGERON Balada pre Annu“ (Daniela DUNCOVÁ / priečna flauta, Oľga FERENCZOVÁ / gitara), Charles DANCLA „Premier solo, op. 77“ (Radovan ŠRANKO / husle, Helena ŠRANKOVÁ / klavír).

Scénickým pásmom „Ropná škvrna“ sme zaspomínali na úspech LDO, ktorý priniesli žiaci Ľudky Klimkovej Rebeka Kopernická, Sofia Niederlandová a Samuel Balžanka v novembri 2017 témy z festivalu PAN v Liptovskom Mikuláši. Ocenení boli za výtvarné spracovanie tejto témy. Medzi výrazné osobnosti v živote LDO patrili Ing. Soňa Bulbeck (Lužinová) a Mgr.art. Katarína Burdová, Ph.D .

Hudobný odbor a jeho úspechy reprezentovala Danielka Kminiaková. Ako držiteľka ceny Petra Dvorského zo súťaže Slávik Slovenska 2017 sa dotkla našich sŕdc piesňami V šírom poli strom zelený stojí“ a „Keď som v našej záhrade rozmarínčok trhala“. K akordeónovému sprievodu p. uč. Chládeka sa pridal bývalý pán učiteľ Marián Krnáčik.

Riaditeľka ZUŠ z príležitosti osláv 60. výročia založenia ZUŠ udelila ocenenie bývalým i súčasným JOZEFOVI RADJANSKÉMU in memoriam, ĽUBOMÍROVI POČAIOVI, Mgr.  ZDENKE KOREŇOVEJ, PAVLOVI MACÁKOVI in memoriam, MICHALOVI PIGOŠOVI, MARIÁNOVI KRNÁČIKOVI, RÚT  KNAPEKOVEJ, IVANE CIMOVEJ, ELENE FILIIPOVEJ, DiS. Art. a ZUZANE LUPTÁKOVEJ. Zo súčasných Mgr. KATARÍNE TUHÁRSKEJ, Mgr. MIROSLAVE KNEZOVIČOVEJ, Mgr.ZUZANE KOVÁROVEJ-LADZIANSKEJ, PaedDr. PETRE WEISOVEJ, Mgr.art. ĽUDMILE KLIMKOVEJ, Mgr. ZUZANE HILBERTOEJ, Mgr.art. MARTINOVI JÁNOŠÍKOVI, ArtD., ZDENKOVI TRUBANOVI a DANKE KOHÚTOVEJ.

Po príhovore pani primátorky Mgr. Nadeždy Babiakovej, v ktorom si zaspomínala na obetavého pána riaditeľa Radjanského, patrilo pódium nášmu vzácnemu hosťovi z Brna, muzikálovej speváčke a herečke VITÓRII MATÚŠOVOVEJ. Absolventka spevu, huslí a LDO sa po dvoch nádherných skladbách poďakovala tým, ktorí k jej aktuálnym úspechom pomohli – p. uč. spevu Petre Weisovej a jubilujúcej mamke. Po krátkom príhovore pani Mgr. Kataríny Tuhárskej a poďakovaní všetkým, čo prispeli k zdarnému priebehu oslavy (Matúš Piatrov, Róbert Borodajkevyč –zvuk, Anna Chovanová-štrúdle, Helena Chovanová-výzdoba sály, Juraj Lulák, Ervín Kiss- vianočná výzdoba ZUŠ, Viera Gregáňová- slávnostná večera, Monika Lipovská- administratívne zabezpečenie, Terézia Beňová, Dis.art a Bc.Michal Timko – moderátori večera), PhDr.Viera Gregáňová- večera, pagáče, obsluha, D. Kohútová-sukne, motýliky)  už znela sálou posledná pieseň, hymna ZUŠ, „Kúzelný teáter“ , v ktorej sa „všedne i slávnostne“ spojili žiaci, pedagógovia, speváci i inštrumentalisti, priatelia a podporovatelia ZUŠ. PaedDr.V. Ebert v prípitku popriala ZUŠ veľa skvelých ľudí a tvorivých síl. Za finančnú podporu ďakujeme Rade rodičov pri ZUŠ a mestu Banská Štiavnica. VĎAKA za tieto krásne chvíle, v ktorých umenie a dobrá vôľa spájajú históriu s prítomnosťou.

 

 

 

 

 Fotogaléria


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Aktuálne výstavy
Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!