Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Objavte Banskú Štiavnicu

Od 28. do 31. mája 2018 žila Banská Štiavnica v znamení významného medzinárodného podujatia – 12. regionálnej konferencie Organizácie miest svetového dedičstva pre členské mestá strednej a východnej Európy. Podujatie sa uskutočnilo v roku 25. výročia zápisu historického mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok v meste a jeho okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, čo sa udialo 11.12.1993. V posledný deň tohto podujatia – 31.5. sa uskutočnila v kaviarni Divná pani beseda o tom, čo predchádzalo tomuto zápisu, ako ku nemu v konečnom dôsledku došlo a aký historický význam mal tento zápis pre Banskú Štiavnicu, región i Slovensko.

 

Autor fotografií: Ján Petrík

 

 

Fotoreportáž: 12. regionálna konferencia Organizácie miest svetového dedičstva pre štáty strednej a východnej Európy a vernisáž výstavy Svetové dedičstvo očami detí

 

 

Fotoreportáž: Beseda o zápise Banskej Štiavnice do zoznamu UNESCO.