Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Objavte Banskú Štiavnicu

Dňa 16.5.2019 bola za účasti hlavných predstaviteľov mesta, škôl a školských zariadení, študentov, ako aj regionálnych médií, v podkroví Rubigallovho domu na Nám. sv. Trojice 3, slávnostne otvorená činnosť Klubu Rubigall. Pozvanie prijala aj populárna spisovateľka pre deti a mládež Gabriela Futová, ktorá po príhovoroch primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej a vedúceho oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie Ing. Rastislava Marka, prestrihla spolu s p. primátorkou symbolicky pásku, čím oficiálne otvorili nový priestor pre spoločensko-kultúrne a výchovno- vzdelávacie aktivity v našom meste. K jeho bohatému využívaniu prostredníctvom OKŠaMK a knižnice, v rámci ktorej bol priestor projektovaný, vyzvala prítomných taktiež vedúca mestskej knižnice Katarína Kissová. Projekt bol realizovaný oddelením KŠaMK v spolupráci s oddelením výstavby mestského úradu v B. Štiavnici na výzvu FPU, ktorý projekt podporil sumou 20.000€ pri 13% spolufinancovaní Mesta Banská Štiavnica. Zariadenie klubu zahŕňa mobilné pódium, audio a videotechniku, tieniacu techniku, sedaciu súpravu, súpravu stolov a stoličiek, ako aj mobilných uzamykateľných skriniek, ktoré budú slúžiť ako úložný priestor pre knihy mestskej knižnice. Na účel študovne knižnice bol v projekte zahrnutý aj výpožičný pult a pripojenie na internet.

 

Po slávnostnej časti otvorenia klubu nasledovala beseda s kráľovnou súčasnej slovenskej prózy pre deti a mládež- Gabrielou Futovou za účasti detí a mládeže banskoštiavnických základných škôl. Príjemné prostredie dotvárala výstava miestneho Fotoklubu BLUR zo zákutí Banskej Štiavnice a za slávnostnú atmosféru patrí veľká vďaka Mgr. Martinovi Jánošíkovi, pedagógovi ZUŠ v Banskej Štiavnici a žiačke ZUŠ Aële Hasbach (klavír + flauta).

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Celá fotoreportáž tu. / Autor fotografií: Mgr. Ján Petrík