Navigácia


Informácie

24. november 2020, meniny má Emília


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodO MesteAktuálneFotoreportáž: 76. výročie Slovenského...


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Informačné centrum

Námestie sv. Trojice 6
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 53
E-mail: ic@banskastiavnica.sk

Všetky kontakty


Mestská polícia

Radničné námestie 1
Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 01
Mobil: +421 905 597 673


Reklama

  • HUAJA
  • Výmenník
  • EU TRIVIA QUIZ
  • Túlavá labka
  • Bajkom k tajchom

Objavte Banskú Štiavnicu

Fotoreportáž: 76. výročie Slovenského národného povstania

Dátum: 03.09.2020 Kategória: Fotoreportáž Autor: Mgr. Jan Petrik

Dňa 28.8.2020 sa v Banskej Štiavnici uskutočnili oslavy 76. výročia Slovenského národného povstania.


Autor fotografií: Ján Petrík ml.


Príhovor primátorky mesta k 76. výročiu SNP


Vážení občania,


už 76 rokov uplynulo od čias, keď na Slovensku vypukol ozbrojený odpor proti fašistickej porobe, proti neslobode, proti vojnovému ničeniu materiálnych hodnôt a ľudských životov. Naplnil sa už život dvoch až troch generácií a napriek tomu nezabúdame na hrdinstvá našich otcov a starých otcov, ktorí po rokoch útrap zatúžili po slobode práve tak, ako po nej túžime my, každý národ, každá ľudská komunita.


Slovenské národné povstanie je spojovacím článkom našej národnej histórie od prvopočiatkov našej štátnosti v období Veľkomoravskej ríše, až po súčasnú štátnosť. Tento veľký historický oblúk je vyplnený ustavičným zápasom Slovákov o svoju národnú, kultúrnu a štátnu svojbytnosť. Slovenské národné povstanie nebolo iba naším národným prejavom odporu proti fašizmu. Malo charakter nadnárodný. Dosvedčuje to aj účasť zahraničných antifašistov zapojených do nášho odboja, príslušníkov 32 národov a národností Európy, Ameriky a Austrálie.


Vážení občania, pamäť každého z nás, ale najmä tá národná pamäť, je základnou podmienkou existencie každého národa. My, Slováci, si nesmierne vážime a pripomíname všetko, čo nás posunulo dopredu, čo nás zušľachtilo a posilnilo. Slovenské národné povstanie je takýmto medzníkom a som rada, že dodnes je našou živou pamäťou. V spomienkach naň, v hodnotení jeho prínosov sa prelínajú úcta k minulosti, ale aj zodpovednosť za budúcnosť. Ak by to tak nebolo, akékoľvek oslavy výročia najväčšieho národného protifašistického povstania na európskom kontinente by boli zbytočné. Premenili by sa na formálne, či dokonca márne. A to predsa nechceme. Naopak – želáme si, aby sme my a generácie po nás citlivo vnímali, o čo v Povstaní išlo a čo pre nás znamenalo. Musíme si uvedomovať, že dnešná sloboda a demokracia stála mnohé ľudské životy, rodinné tragédie, 102 slovenských vypálených obcí, mnohé ďalšie straty, s ktorými sa bolo ťažké zmieriť. Úcta k dejinám je holdom tým, ktorí našu národnú minulosť tvorili a budovali.


Protifašistickým odbojom vyjadril náš ľud pred 76 rokmi svoj odpor, protest proti násiliu, vojnovému ničeniu, proti ľudskému utrpeniu, ktoré prináša každý vojnový konflikt, každý totalitne či autoritatívne  usporiadaný štátny systém.


Slovenské národné povstanie patrí nám všetkým, bez ohľadu na politickú či národnú a národnostnú príslušnosť. Tak ho treba vnímať a poučiť sa z neho. Povstanie je medzník, keď Slovensko posunulo ťažisko svojich novodobých dejín bližšie k hodnotám slobody, demokracie, tolerancie a mierovej kooperácie európskych štátov. Ako dôležitý demokratický odkaz Povstania treba vnímať skutočnosť, že jeho základnou ideou bol široký konsenzus rôznych politických prúdov slovenskej spoločnosti. Bolo národným záujmom potlačiť stranícke a iné parciálne odlišnosti v záujme celonárodného a medzinárodného vzopätia sa proti spoločnému nepriateľovi – fašizmu.


V mene všetkých obyvateľov Banskej Štiavnice sa s úctou skláňam pred obeťami tých, ktorí za svoj domov, i za náš spoločný domov, za našu slobodu, obetovali to najcennejšie – svoje zdravie a životy.


My, občania Banskej Štiavnice, si na večnú pamäť zachováme vďaku a úctu voči padlým i žijúcim hrdinom Slovenského národného povstania.


Česť ich pamiatke!

 

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mestaFotogaléria


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica