Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Objavte Banskú Štiavnicu

Zvuk klopačky sa vracia do Banskej Štiavnice

 

Banská Štiavnica, 4. august 2020

 

Klopanie na Klopačku patrí k vzácnemu dedičstvu všetkých banských revírov na Slovensku. Autentický zvuk klopačky sa dnes po rokoch opätovne spustil aj z veže Klopačky v Banskej Štiavnici.

 


 

 „Baníctvu vďačíme za dnešné tajchy, budovy, pamiatky a charakteristický ráz mesta Banská Štiavnica a jeho okolia. Klopačky boli „baníckym budíkom“ - oznamovali čas fárania, varovali pred nebezpečím - napríklad požiarom, či útokom nepriateľa, zvolávali na stretnutia, informovali o pohrebe významných obyvateľov. Prenikavý zvuk klopania na jednoduchú drevenú dosku mal mnohé variácie dĺžky a rytmu klopania“ uviedol Igor Kuhn z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Štiavnica. Ako dodal: „Štiavnická klopačka takto fungovala minimálne 500 rokov, pravidelné klopanie na drevo skončilo v roku 1930.“ V baníckych mestách sa dodnes klope pri oslavách Dňa baníkov a pri odprevádzaní baníka na posledný odpočinok.


Oživenie baníckej tradície klopania z veže Klopačky v Banskej Štiavnici sa dnes opäť stalo súčasťou zvukovej kulisy mesta. Slávnostné znovuspustenie klopania prebehlo za spevu baníckeho spevokolu Štiavničan, ktorý zaspieval aj typickú banícku pieseň “Vstávaj Hanzo hore (na baňu klopajú)”. Nasledovala ukážka rôznych spôsobov klopania, ktorú predviedol zručný “klopačkár” z neďalekej obce Hodruša-Hámre, Peter Fridrich a stručný historický výklad o tradíciách klopania podaný Danielom Harvanom, vedúcim pracovníkom vedecko-výskumného centra Slovenského banského múzea.


„Je to naše dedičstvo, ktoré si v Banskej Štiavnici nesmierne vážime. Som presvedčená, že obnovenie tradície klopania v Banskej Štiavnici poteší hlavne tých, ktorí si pravidelné klopanie pamätajú z rozprávania svojich rodičov, či starých rodičov,“ vyhlásila Nadežda Babiaková, primátorka mesta Banská Štiavnica. Ako dodala: „zároveň naša klopačka bude pripomínať banícku históriu nášho mesta aj súčasnej generácii a návštevníkom“.


„Klopanie na drevo je nahradené hodnovernou zvukovou nahrávkou, ktorú reprodukuje zvuková aparatúra automaticky v predprogramovaných časoch, vždy o 8:59 a 17:59 hod. zvolávacie klopanie a o 11:58 hod. slávnostné klopanie. Klopanie je možné vypnúť, alebo zapnúť mimo naprogramovaného režimu diaľkovým ovládaním cez smart telefón“, spresňuje projektová koordinátorka OOCR Región Štiavnica Zuzana Parajová. Systém je umiestnený vo veži pôvodnej historickej Klopačky v Banskej Štiavnici, v ktorej už roky sídli známa Čajovňa Klopačka.


Pozvanie prijal aj minister obrany SR, Jaroslav Naď: „Tak, ako mi je blízka Banská Štiavnica, pretože som tu prežil významnú časť svojho života, sú mi blízke aj jej historické zvyky a tradície. Verím, že oživenie tradície klopania napomôže nielen turizmu, ale najmä zachovaniu pamäti na špecifiká jedného z najstarších banských miest na Slovensku, ktorého krása a historická významnosť zaujali aj medzinárodné spoločenstvo a preto je právom slovenským klenotom zapísaný na listine UNESCO.”


 Daniela Chrančoková z KOCR Banskobystrický kraj Turizmus dodáva: “Je pôsobivé, ako sa obyvatelia v minulosti dokázali dorozumievať bez slov a aj napriek tomu boli všetci dostatočne a včas informovaní o dianí v okolí. Bez klopačiek by baníctvo nebolo tým, čím je. Obnovenie tradícií, ktoré pripomínajú minulosť, ale zároveň tvoria turistickú atraktivitu pre súčasnosť a verím že aj budúcnosť by malo byť v našom záujme, preto sa teším tomuto projektu“.


„Po veľkých projektoch, ktoré sme podporili, ako napríklad minuloročné umiestnenie móla na tajch Klinger, je toto menší projekt, ale jeho veľký význam vidím v tom, že vracia do mesta to, čo bolo kedysi neodmysliteľnou súčasťou dní obyvateľov tohto baníckeho mesta. Klopačka a jej zvuk prispievajú ku komplexnosti prezentovanej baníckej histórie, čo verím ocenia všetci návštevníci mesta“ uviedol Ondrej Lunter, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja.


Projekt Obnovenie tradície klopania pripravila Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Štiavnica spolu s Rozvojovou agentúrou BBSK a v spolupráci so Slovenským banským múzeom a mestom Banská Štiavnica. Banskobystrický samosprávny kraj projekt podporil cez Rozvojovú agentúru Banskobystrického samosprávneho kraja sumou 2000 Eur a OOCR Región Štiavnica prispel z vlastných zdrojov sumou 1000 Eur.

 

OOCR Región Banská Štiavnica

KOCR Banskobystrický kraj Turizmus

 

Fotoreportáž si pozriete tu.