Navigácia


Informácie

19. február 2020, meniny má Vlasta


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodO MesteCeny mestaČestní občania


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Informačné centrum

Námestie sv. Trojice 6
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 53
E-mail: ic@banskastiavnica.sk

Všetky kontakty


Mestská polícia

Radničné námestie 1
Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 01
Mobil: +421 905 597 673


Reklama

  • HUAJA
  • Bajkom k tajchom
  • VIO TV
  • Túlavá labka
  • Penzión Kachelman

Čestný občan mesta Banská Štiavnica

PETER BACO

rok udelenia 1996

Peter Baco má mimoriadne veľké zásluhy na priamom zabezpečení rozsiahlych investičných celkov v Banskej Štiavnici. Ide najmä o zabezpečenie financovania výstavby ČOV, tlakových pásiem pitnej vody, rekonštrukcie banskoštiavnických tajchov a výstavby rozsiahleho areálu Stredného odborného učilišťa lesníckeho v Banskej Štiavnici. Peter Baco inicioval prípravné rokovania zainteresovaných k zriadeniu Ekologickej fakulty Technickej univerzity Zvolen v Banskej Štiavnici.

RUDOLF SCHUSTER

rok udelenia 2003

Rudolf Schuster poskytol účinnú pomoc a podporu mestu Banská Štiavnica začiatkom deväťdesiatych rokov vo funkcii predsedu SNR a to v úsilí o zápis mesta Banská Štiavnica a okolia do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Mal aktívny prístup k riešeniu problematiky záchrany a obnovy historických pamiatok a k šíreniu dobrého mena Banskej Štiavnice doma aj v zahraničí. Vďaka jeho podpore sa v roku 2002 uskutočnila v Banskej Štiavnici návšteva monackého princa Alberta.

ESTER PLICKOVÁ

rok udelenia 2005

(* 2. júl 1928, † 1. december 2011)

Ester Plicková je slovenská etnografka, ktorá podstatnú časť svojho vedeckého bádania v 2. polovici 20. storočia venovala Banskej Štiavnici, jej regiónu, každodennému životu jednoduchých baníkov. Svoje poznatky zhrnula do početných štúdií a viacerých monografií napr. Banská Štiavnica(rok vydania 1957), Motívy baníckej práce vo výtvarnom prejave baníkov (rok vydania 1973), Maľované salaše (rok vydania 1982), Banská Štiavnica (rok vydania 1982). Dr.Ester Plicková je známa ako autorka prvej fotografickej monografie o Banskej  Štiavnici. Svojou prácou a vzťahom k mestu Banská Štiavnica prispieva k pozitívnej prezentácii nášho mesta. PhDr. Ester Plicková, CSc., etnografka a umelecká fotografka, nás opustila  vo veku krásnych 83 rokov.

ANTON HYKISCH

rok udelenia 2007

Anton Hykisch rodák z Banskej Štiavnice je spisovateľ, publicista, politik a diplomat, prvý veľvyslanec SR v Kanade.

Čestsné občianstvo mu bolo udelené za celoživotné dielo, občianske postoje, vernosť rodnému mestu a šírenie jeho dobrého mena doma aj v zahraniční. Je autorom kníh s motívmi spojenými s dejinami Banskej Štiavnice, ako dvojzväzkový historický román Majster M. S. – Čas majstrov a Trinásta hodina, historický román Milujte kráľovnú a historický román Zabudnite na cára. 

Majster Hykisch je autorom 27 prozaických diel, ktoré boli preložené do angličtiny, češtiny, chorvátštiny, maďarčiny, nemčiny a poľštiny. Významne sa angažoval za slobodný rozvoj slovenskej kultúry v obdobiach, keď bolo toto úsilie spojené s politickými postihmi.

JÚLIUS HANUS

rok udelenia 2009

Pod priamym vedením Júliusa Hanusa ako podpredsedu slovenskej vlády vznikol podkladový materiál na rokovanie vlády o Banskej Štiavnici, výsledkom ktorého bolo uznesenie vlády č. 58/1978. Osobne dohliadol na to, aby všetky jeho body boli dôsledne realizované. Začala systematická obnova historických objektov mesta, zrekonštruovaná bola dovtedy havarijná kanalizačná sieť, vybudované boli obchvatové komunikácie okolo mesta, prívody pitnej vody, plynofikácia, sídlisko Drieňová, vrátane nemocnice a ZŠ J. Kollára. Vytvorili sa predpoklady pre systematickú rekonštrukciu hrádzí tajchov v okolí Banskej Štiavnice.


IVAN GAŠPAROVIČ

rok udelenia 2010

Ivan Gašparovič, dlhoročne poporuje mesto Banská Štiavnica pri jeho rozvoji, propaguje a šíri dobré meno mesta Banská Štiavnica doma a hlavne v zahraničí. Pod jeho záštitou ako prezidenta SR boli usporiadané cyklistické preteky okolo Slovenska, ktorých trasa viedla mestom a jeho okolím a tiež niekoľko ročníkov Behu ústavy SR. Ivan Gašparovič je čestným členom Banskoštiavnicko – hodrušského baníckeho spolku a podporuje prezentáciu a zachovanie  baníckych tradícií doma i v zahraničí.

RÓBERT FICO

rok udelenia 2010

Ako podpredseda NR SR a počas svojho pôsobenia vo funkcii predsedu vlády SR venoval Róbert Fico mimoriadnu pozornosť mestu Banská Štiavnica  a riešeniu zásadných problémov Banskej Štiavnice. Dňa 3. 9. 2008 sa v meste Banská Štiavnica pod jeho vedením konalo výjazdové zasadnutie vlády, kde boli prijaté konkrétne úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré sa postupne realizujú a majú zásadný význam pre ďalší rozvoj nášho mesta.  Osobne sa zasadil za navrátenie sídla SVP, š. p., do Banskej Štiavnice.

RICHARD AESCHLIMANN

rok udelenia 2015

Výrazným spôsobom sa zaslúžil o rozvoj partnerských vzťahov medzi Banskou Štiavnicou a švajčiarskym partnerským mestom Hünenberg. Osobne sa angažoval pri získaní finančnej a materiálnej  pomoci pre viaceré inštitúcie pôsobiace v Banskej Štiavnici. 

Dr.h.c. Prof.LÁSZLÓ MIKLOS, DrSC.

rok udelenia 2015

Ako poslanec NR SR a minister životného prostredia SR osobne prispel k zápisu Banskej Štiavnice a technických pamiatok mesta v jeho okolí do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Aj jeho iniciatívu bola založená Katedry UNESCO na Technickej univerzite vo Zvolene a jej umiestnenie v meste Banská Štiavnica. Angažoval sa pri rozvoji pracoviska Slovenskej agentúry životného prostredia, zriadeniu sídla Okresného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici a tiež vybudovaní vodovodu Červená studňa – Štefultov.

Akad. mal. NAĎA RAPPENSBERGEROVÁ - JANKOVIČOVÁ

rok udelenia 2016

Grafičke európskeho významu, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o zviditeľnenie Banskej Štiavnice, prostredníctvom svojej jedinečnej umeleckej tvorby, pre mnohé jej diela bola  inšpiráciou práve Banská Štiavnica a banícke tradície.

JUDr. MIROSLAV ČÍŽ

rok udelenia 2017

Uznávaný odborníkovi na verejnú správu, ktorý od roku 1990 pomáha mestu pri riešení významných strategických a rozvojových úloh  súvisiacich s pamiatkovou obnovou a stabilizáciou inštitúcií v meste. Významnú úloh zohral pri etablovaní okresu Banská Štiavnica v roku 1996.  Práve z jeho iniciatívy sa v roku 1996 konalo prvé výjazdové zasadnutie výboru NR SR pre verejnú správu v Banskej Štiavnici a prvý krát sa začalo riešiť osobitné financovanie pamiatkovej obnovy zo štátneho rozpočtu SR.  Je sústavne nápomocný pri riešení potrieb mesta Banská Štiavnica. Svojou zanietenou a vysokoodbornou prácou šíri dobré meno mesta Banská Štiavnica nielen doma, ale aj v zahraničí.

EMÍLIA VÁŠARYOVÁ

rok udelenia 2017

Divadelná a filmová herečke, dlhoročná členke Slovenského národného divadla, a vysokoškolská pedagogička, ktorá je s mestom Banská Štiavnica úzko spätá, pretože tu prežila svoju mladosť. Vždy zdôrazňovala a zdôrazňuje svoj úprimný vzťah k  mestu Banská Štiavnica, čoho dôkazom sú mnohé kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré osobne podporila alebo prevzala nad nimi záštitu. K Banskej Štiavnici sa hrdo hlási, šíri jej dobrého meno v SR a v zahraničí. Čestné občianstvo sa udeľuje pri príležitosti jej významného životného jubilea.


 

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Aktuálne výstavy
Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!