Navigácia


Informácie

25. apríl 2018, meniny má Marek


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálne


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Klientské centrum

Námestie sv. Trojice 1 / A
969 24 Banská Štiavnica

E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel. +421 45 694 96 40
Fax: +421 45 692 12 07

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

 • Ocenenia
 • UNICEF Slovensko
 • VIO TV
 • Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok
 • www.banskastiavnica.travel

Život v meste

 • MIMORIADNY OZNAM - Prerušenie dodávky vody, 24.04.2018
  Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Banská Štiavnica, v súlade s ustanovením §32, odstavec 7, písmeno b) zákona č.442/2002 Z.z. o verejných …
 • Oznam o výberovom konaní na pracovné miesto do Komunitného centra, 23.04.2018
  Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podporuje výkon Komunitného centra: Mesta Banská Štiavnica v rámci Národného projektu Podpora vybraných …
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva, 20.04.2018
  V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4a), primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková zvoláva zasadnutie Mestského …
 • Oznámenie o uložení zásielky, 20.04.2018
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:   Jozef Horváth
 • Oznam o uložení zásielky, 19.04.2018
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:   Jozef Horváth s …
 • Výzva pre vlastníkov pozemkov na starostlivosť o pozemky, 19.04.2018
  Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov …
 • Verejná vyhláška, 17.04.2018
  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica na základe splnomocnenia Ing. Vlastimil Uhlík - vedúci odštepného závodu Levice, spravujúci a zastupujúci viac ako 1/3 poľovných pozemkov …
 • Výberové konanie na pozíciu riaditeľa ZŠ, 16.04.2018
  Obec  Banská Belá podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 …
 • Rozmiestnenie VKK určených na zber objemného odpadu, 16.04.2018
  Technické služby, mestský podnik, oznamujú, že sa rozmiestňujú veľkokapacitné kontajnery (ďalej VKK ) na zber objemného odpadu. VKK bude 19.04.2018: 1 ks VKK – ul. Požiarnícka 1 ks VKK – ul. Hella č.14 až 18 1 ks VKK – ul. J. …
 • Upovedomenie o začatí konania, 09.04.2018
  Okresný úrad v Banskej Štiavnici, odbor starostlivosti o životné prostredie požiadal o doručenie verejnou vyhláškou písomnosti: Upovedomenie o začatí konania vydanej pod č. OU-BS-OSZP-2018/000508-002 zo dňa
 • Štatistické zisťovania vo vybraných domácnostiach mesta, 05.04.2018
  Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje na Slovensku štatistické zisťovania do ktorých bolo vybrané aj mesto Banská Štiavnica. Sú to: Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosí (EU SILC), …
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 05.04.2018
  Ohlasovňa pobytu v Banskej Štiavnici podľa § 7 ods.1 písm. f, zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila trvalý pobyt …
 • Kollárova Štiavnica 2018, 05.04.2018
  Dňa 22. marca 2018 sa v ZŠ Jozefa Kollára zišli žiaci základných škôl banskoštiavnického okresu, ktorí už na 19.ročníku KOLLÁROVEJ ŠTIAVNICE  ukázali svoj talent, hoden mladých nasledovníkov  nášho …
 • Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby, 04.04.2018
  DUPOS dražobná, spol. s r.o. ako dražobník upustil v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a) zákona č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách od dražby na základe písomnej žiadosti navrhovateľa. >>>
 • Oznámenie o dražbe, 04.04.2018
  Spoločnosť PRO aukcie, s.r.o. ako dražobník v zmysle zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti zverejňuje v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dražbách …
 • Archív aktualít

Najbližšie podujatia

Sobotné rozprávkovanie

Ochutnávka vín vo ViNOCENTRE

SOOMA

Vertigo B.A.F v Libresse

Výstup na Žakýlsky hrad

Stavanie mája

Klavírny koncert

>>> ďalšie podujatia


Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 14475)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (3954 hlasov)
  27.3 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2147 hlasov)
  14.8 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (2606 hlasov)
  18 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (2894 hlasov)
  20 %
 • Neviem sa vyjadriť (2874 hlasov)
  19.9 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Aktuálne výstavy
Čierna skrinka