Navigácia


Informácie

30. marec 2017, meniny má Vieroslava


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVýzva na predkladanie žiadostí o...


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Klientské centrum

Námestie sv. Trojice 1 / A
969 24 Banská Štiavnica

E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel. +421 45 694 96 40
Fax: +421 45 692 12 07

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

  • Kam do mesta
  • ViTo
  • 2 € pre Kalváriu
  • Fotoklub BLUR
  • www.banskastiavnica.travel

Život v meste

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Dátum: 14.03.2017 Kategória: Oznamy Autor: Ing. Vladimíra Staňová

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 7 VZN č.3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre novovytvorenú oblasť – Služby a aktivity na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, úprava a ochrana životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt na rok 2017. Termín podávania žiadostí je do 10. apríla 2017.


Žiadosť o poskytnutie dotácie môžu podať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia podľa § 3 VZN č.3/2013. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č.3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica, je potrebné žiadosť podať písomnou formou na predpísanom tlačive, ktoré nájdete v Klientskom centre Mestského úradu alebo priamo na stránke mesta Banská Štiavnica http://www.banskastiavnica.sk/obcan/dokumenty/tlaciva.html.


Vyplnená žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať povinné prílohy:

  • stručný popis pripravovanej akcie, úlohy projektu
  • účel použitia peňažných prostriedkov
  • rozpočet akcie, projektu
  • ďalej všetky náležitosti podľa § 6 vo VZN č.3/2013.

Príslušná komisia Mestského zastupiteľstva pripraví návrh na poskytnutie dotácií do 25. apríla 2017. O návrhu rozhodne primátor mesta do 14 kalendárnych dní a Mestské zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadnutí od predloženia návrhu príslušnou komisiou.


V prípade nejasností kontaktujte: Mestský úrad, ekonomické oddelenie, Ing. Vladimíra Staňová, tel.č.: 045/694 96 33, e-mail: vladimira.stanova@banskastiavnica.sk
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Kino Akademik
Čierna skrinka