Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálnePodávanie podnetov na udelenie verejných...


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Klientské centrum

Námestie sv. Trojice 3
969 24 Banská Štiavnica

E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel. +421 45 694 96 40

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

  • Ocenenia
  • Fond na podporu umenia
  • UNICEF Slovensko
  • Vysokoškolské štúdium
  • Túlavá labka

Život v meste

Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Dátum: 15.06.2017 Kategória: Oznamy Autor: Ing. Ivana Ondrejmišková

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č.2/2009 Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č.1 vyzývame občanov a inštitúcie na predloženie podnetov, odporučení na udelenie:


a) Čestného občianstva mesta Banská Štiavnica

V zmysle citovaného nariadenia čestné občianstvo mesta Banská Štiavnica možno udeliť fyzickej osobe, ktorá nie je občanom mesta Banská Štiavnica a významným spôsobom sa zaslúžila o rozvoj mesta a šírenie jeho dobrého mena v SR a v zahraničí.

b) Ceny za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská Štiavnica

V zmysle citovaného nariadenia Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta možno udeliť osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o záchranu hodnôt kultúrneho dedičstva v regióne mesta Banská Štiavnica a rozvoj mesta Banská Štiavnica.

c) Výročnej ceny mesta Banská Štiavnica

Výročná cena mesta sa v zmysle citovaného nariadenia môže udeliť občanom mesta, ktorí sa výrazným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta, alebo šírenie jeho dobrého mena v SR alebo v zahraničí.

d) Ceny primátora mesta Banská Štiavnica

V zmysle Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2009 Štatútu mesta Banská Štiavnica primátor mesta môže udeliť cenu primátora mesta osobám, ktoré sa výrazným spôsobom angažovali vo verejnom živote mesta.


Občania a inštitúcie môžu svoje podnety na udelenie čestného občianstva mesta, cien mesta Banská Štiavnica a ceny primátorky mesta podať poštou, alebo osobne do 31. júla 2017 na Mestský úrad v Banskej Štiavnici, Radničné nám. č. 1, 969 24 Banská Štiavnica, msu@banskastiavnica.sk.


Podnet musí obsahovať:

  • názov verejného ocenenia
  • identifikačné údaje oceňovaného – meno a priezvisko osoby alebo názov spoločnosti, adresa
  • zásluhu verejného ocenenia
  • identifikačné údaje podávateľa podnetu – meno a priezvisko, adresa.

Podnetmi sa budú zaoberať mestská rada a primátorka mesta, ktorí v zmysle nariadenia mesta podajú návrhy na udelenie čestného občianstva a cien mesta na rozhodnutie mestskému zastupiteľstvu.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!
Aktuálne výstavy