Navigácia


Informácie

26. máj 2018, meniny má Dušan


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneAktuálne výzvy: Integrovaný regionálny...


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Klientské centrum

Námestie sv. Trojice 3
969 24 Banská Štiavnica

E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel. +421 45 694 96 40

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

 • Ocenenia
 • Túlavá labka
 • VIO TV
 • OZ Margarétka
 • Penzión Kachelman

Život v meste

Aktuálne výzvy: Integrovaný regionálny operačný program

Dátum: 26.06.2017 Kategória: Ostatné Autor: Jan Petrik ml.

Integrovaný regionálny operačný program je na facebooku. Informácie o výzvach, aktualizáciách, workshopoch, výzvach na odborných hodnotiteľov a dôležitých informáciách o IROP sa odteraz dozviete už aj na facebooku. Staňte sa našimi odberateľmi, označte stránku symbolom Páči sa mi alebo Like a budete prvý, ktorý sa dozviete o novinkách Integrovaného regionálneho operačného programu. Facebook Integrovaného regionálneho operačného programu nájdete na www.facebook.com/irop.sk/.


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy.

 

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, to je cieľom novej eurofondovej výzvy, ktorú vypísalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. „Je nesporné, že nárast automobilovej dopravy má negatívny vplyv na životné prostredie. Výsledkom sú znečistenie ovzdušia, hluk, prach a dopravné zápchy. Obzvlášť to platí o veľkých mestách,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. „Našim cieľom je zlepšiť kvalitu životného prostredia formou atraktívnejšej a ekologickejšej verejnej dopravy.“ Agrorezort vyhlásil eurofondovú výzvu na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy. Celkovo 21,2 miliónov eur je vyčlenených pre Bratislavu, Žilinu a Košice. Financie sú určené na nákup autobusov mestskej hromadnej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry, vrátane elektrobusov a súvisiacich nabíjacích staníc. Oprávnenými žiadateľmi sú mestá Bratislava, Žilina a Košice, subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v mestskej doprave) a subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta) organizujúci integrovaný dopravný systém. Maximálna ani minimálna výška pomoci nie sú stanovené. „Táto výzva je zaradená do programu s názvom Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Má prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí,“ vysvetlil Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV. Ide o výzvu v rámci prioritnej osi 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch. „Investičnou prioritou je vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých dopravných systémov, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových. To všetko v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility.“ Konkrétne mestá boli vybraté so zreteľom na skutočnosť, že jednou zo základných podmienok Európskej komisie na financovanie vozidlových projektov sú platné stratégie rozvoja dopravy vypracované na úrovni regiónov. „Rozvoj vidieka je popri poľnohospodárstve najväčšia priorita nášho rezortu, čoho dôkazom je aj suma 2,1 mld. eur vyčlenená na Integrovaný regionálny operačný program,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná, ktorej rezort je riadiacim orgánom pre operačný program IROP. „Od októbra minulého roka sme vyhlásili 12 výziev na predkladanie ŽoNFP za približne 680 mil. eur,“ bilancuje generálny riaditeľ Marek Mitošinka. Ide o finančné prostriedky na cesty, cyklodopravu, zatraktívnenie verejnej dopravy či budovanie zelenej infraštruktúry v mestách. „Veľkú pozornosť venujeme aj sociálnej oblasti. Vyhlásili sme výzvy, ktoré sa týkajú prakticky všetkých vekových kategórií od škôlkarov, cez základné a stredné školy až po seniorov.“ Výzvu nájdete na tomto stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na tomto odkaze http://www.mpsr.sk.

 

WORKSHOP: "VÝZVA DEINŠTITUCIONALIZÁCIA"

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 21. júna 2017 zrealizovalo workshop, ktorého cieľom bola prezentácia výzvy v rámci ŠC 2.1.1- výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP v programovom období 2014-2020. Workshopu sa zúčastnilo 161 účastníkov z radov Riadiaceho a Sprostredkovateľských orgánov, zástupcovia miest a obcí. Na workshope sa preberali otázky ohľadom predkladania žiadostí o ŽoNFP, identifikoval sa potenciál výzvy a odporučili tipy k predkladaniu žiadostí. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka plánuje v najbližšom období zrealizovať ďalšie workshopy pre prijímateľov. O konaní vás budeme v dostatočnom čase informovať prostredníctvom Newslettera a pozvánky a workshop.
Najbližšie podujatia

Rozprávková dedina

Festival kumštu remesla a zábavy 2018

Reconcern v Libresse

Zraz veteránov a trabantov

Libressová Jam Session #16

Deň detí v divadle: Huncút Gašpar

>>> ďalšie podujatia


Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 14596)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (3999 hlasov)
  27.4 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2166 hlasov)
  14.8 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (2629 hlasov)
  18 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (2914 hlasov)
  20 %
 • Neviem sa vyjadriť (2888 hlasov)
  19.8 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Kino Akademik
Aktuálne výstavy