Navigácia


Informácie

19. január 2018, meniny má Drahomíra


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneOznámenie o začatí konania na výrub...


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Klientské centrum

Námestie sv. Trojice 1 / A
969 24 Banská Štiavnica

E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel. +421 45 694 96 40
Fax: +421 45 692 12 07

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

  • Ocenenia
  • Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok
  • Hotel Salamander
  • JOMA taxi
  • VIO TV

Život v meste

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín s nariadením miestnej obhliadky

Dátum: 10.08.2017 Kategória: Úradná tabuľa Autor: Šušková

Mesto Banská Štiavnica ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 3.8.2017 začalo na základe žiadosti od p. Evy Dedičovej, trvale bytom Sládkovičova 52, B. Bystrica konanie o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov – Agát biely ( Robinia pseudoacacia) rastúcich na pozemku KN C parc. č.6217/11 k. ú. Banská Štiavnica z dôvodu padajúcich konárov na cestu I. triedy, postupné nakláňanie drevín, a tým ohrozovanie zdravia a majetku fyzických a právnických osôb.

Miestna obhliadka bola nariadená na 28.8.2017 o 13.00 hod. so stretnutím účastníkov konania na pozemku KN C – par.č.6217/11 k.ú. Banská Štiavnica


Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: zuzana.suskova@banskastiavnica.sk
Najbližšie podujatia

Krásny spev

Libressový Dobrodruh – Venezuela

Burza šatstva a vecí

3. Kerling ples

Valentínska degustácia

Maškarná oldies veselica

>>> ďalšie podujatia


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Aktuálne výstavy
Maškarná oldies veselica