Navigácia


Informácie

21. september 2018, meniny má Matúš


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVýsledky súťaže - „POMNÍK PADLÝCH...


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Klientské centrum

Námestie sv. Trojice 3
969 24 Banská Štiavnica

E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel. +421 45 694 96 40

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

  • HUAJA
  • Bajkom k tajchom
  • Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok
  • OZ Margarétka
  • Túlavá labka

Život v meste

Výsledky súťaže - „POMNÍK PADLÝCH HRDINOV“

Dátum: 04.10.2017 Kategória: Oznamy Autor: Jakub Melicherčík

Verejná anonymná kombinovaná architektonicko-krajinárska súťaž návrhov

,,ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA „POMNÍK PADLÝCH HRDINOV“


Mesto Banská Štiavnica oznamuje výsledky verejnej anonymnej kombinovanej architektonicko-krajinárskej projektovej súťaže návrhov


,,ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA „POMNÍK PADLÝCH HRDINOV""


Účelom súťaže bolo nájsť najvhodnejšie riešenie revitalizácie mestského verejného priestranstva „Pomník padlých hrdinov“ na ulici Kammerhofská v Banskej Štiavnici. Cieľom bolo vytvorenie viacúčelového oddychového a zhromaždovacieho priestoru. Návrh samotného riešenia by mal oživiť riešený verejný priestor a prispôsobiť sa kontextu prostredia Pamiatkovej rezervácie mesta.

Do súťaže sa prihlásilo 6 súťažných návrhov, o ktorých rozhodovala porota v zložení: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (predseda poroty), Ing. Arch. Štefan Moravčík (podpredseda poroty), Ing. Anna Dobrucká, PhD., Ing. arch. Zuzana Klasová, Ing. arch. Katarína Vošková, PhD., ďalej náhradníci akad. soch. Vladimír Oravec, Ing. Zuzana Kladivková a prizvaný expert  Mgr. Mária Čelková. 


Výsledky súťaže návrhov ,,ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA „POMNÍK PADLÝCH HRDINOV“ sú nasledovné:

2. cena: 1650,- €, návrh „C“ autor: Kolektív autorov v zložení - Ing. arch. Milan Csanda, Ing. arch. Pavlína Koniarová, Ing. Monika Slováková, Ing. arch. Martin Lapšanský

3. cena: 800,- €, návrh „B“ autor: Kolektív autorov v zložení - Ing. arch. Ľubica Paučulová, Ing. arch. Viktória Kyjovská, PhD. a RNDr. Juraj Paučula

3. znížená  cena: 600,- € návrh „E“ autor: Kolektív autorov v zložení - Ing. arch. Daniela  Šestinová, Ing. arch. Ing. arch. Miroslav Šestina, Ing. arch.  Tomáš Ružiak, Bc. Martin Fabian a Ing. arch. Matúš Šestina


Zároveň Vám predstavujeme jednotlivé návrhy:


Ocenené návrhy:


2. cena: 1650,- €, návrh „C“ autor: Kolektív autorov v zložení - Ing. arch. Milan Csanda - autorizovaný architekt AA, Ing. arch. Pavlína Koniarová, Ing. Monika Slováková, Ing. arch. Martin Lapšanský

Hodnotenie poroty:

Návrh predstavuje jasné a čisté koncepčné architektonické riešenie predmetného územia, s jeho členením na viacúčelovú plochu pred pamätníkom, oddychový priestor so zeleňou, posedením a ležadlami (s možnosťou umiestnenia exteriérových hier) a vstupný rozptylný a informačný priestor pre štôlňu Glanzenberg. Návrh ponecháva pôvodné miesto aj význam pamätníka padlých, ktorý ešte umocňuje pridanými výtvarne stvárnenými myšlienkami v predpriestore pamätníka. Za primerané je možné považovať využitie existujúcej morfológie územia, zachovanie hodnotnej vzrastlej zelene a jej doplnenie vo zvyšnej časti priestoru, so zachovaním priehľadu na pamätník.

Odporučenia:

Porota doporučuje zmierniť vo výraze priečne línie pred pamätníkom, zvážiť zakomponovanie vodného prvoku do návrhu, a príp. zvážiť aj možnosť umiestnenia zázemia pre ďalšie funkcie priestoru (občerstvenie, verejné WC, hry), príp. aj viac architektonicky zvýrazniť, že na priestore sa nachádza vstup do významnej pamiatky baníckej histórie mesta.


3. cena: 800,- €, návrh „B“ autor: Kolektív autorov v zložení - Ing. arch. Ľubica Paučulová - autorizovaný architekt AA, Ing. arch. Viktória Kyjovská, PhD. a RNDr. Juraj Paučula

Hodnotenie poroty:

Porota oceňuje snahu autorov o funkčné zatraktívnenie priestoru pridaním ďalších funkcií. Pozitívne hodnotí najmä pridanie funkcie občerstvenia a vodného prvku. Premiestnením pamätníka sa síce celý priestor funkčne diferencuje a čiastočne oddeľuje pietny predpriestor od polyfukčnej najmä relaxačnej funkcie, priestorové pôsobenie osadenia pamätníka vo vzťahu k novému objektu občerstvenia však nepovažuje za vhodné. Architektonicko - výtvarnému pôsobeniu novoupraveného priestoru neprospieva ani množstvo rôznorodých architektonicko-výtvarných prvkov.


3. znížená cena: 600,- € návrh „E“ autor: Kolektív autorov v zložení - Ing. arch. Daniela  Šestinová - autorizovaný architekt AA, Ing. arch. Ing. arch. Miroslav Šestina, Ing. arch.  Tomáš Ružiak, Bc. Martin Fabian a Ing. arch. Matúš Šestina

Hodnotenie poroty:

Porota oceňuje jasné, čisté a minimalistické riešenie, s ponechaním dominancie pamätníka, doplneného o variabilnú viacúčelovú plochu a vedľajší priestor oddychového parku. Pozitívne hodnotí aj zaujímavé využitie konfigurácie terénu na priestorové stupňovité sedenie. Ako problematické hodnotí možnosť parkovania na ploche priestoru, najmä však absenciu zelene v priestore variabilnej plochy, ktorá zrejme neprispieva ku zatraktívneniu priestoru pre návštevníkov.


Neocenené návrhy:


Návrh “A“ autor: Kolektív autorov v zložení - Ing. arch. Irenej Šereš - autorizovaný architekt AA, Ing. arch  Sandra Priczkelová, Ing. arch. Michal Sluka a spoluautor Ing. arch. Lenka Gulačová


Návrh “D“ autor: Kolektív autorov v zložení - Ing. Michaela Mederyová - autorizovaný  krajinný architekt AKA, Ing. Veronika Bagarová, Ing. arch. Zuzana Gabrišová a Ing. Filip Preiss


Návrh “F“ autor: Ing. Katarína Tomanová - autorizovaný krajinný architekt AKAFotogaléria

Návrh A
Návrh A
Návrh B - 3.cena
Návrh B - 3.cena
Návrh C - 2.cena
Návrh C - 2.cena
Návrh D
Návrh D
Návrh E - 3.znizena cena
Návrh E - 3.znizena cena
Návrh F
Návrh F

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mestská kultúra na facebooku
Čierna skrinka