Navigácia


Informácie

19. apríl 2018, meniny má Jela


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneOznámenie o začatí konania na výrub...


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Klientské centrum

Námestie sv. Trojice 1 / A
969 24 Banská Štiavnica

E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel. +421 45 694 96 40
Fax: +421 45 692 12 07

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

  • Ocenenia
  • UNICEF Slovensko
  • Fond na podporu umenia
  • Penzión Kachelman
  • Túlavá labka

Život v meste

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín s nariadením miestnej obhliadky

Dátum: 05.10.2017 Kategória: Úradná tabuľa Autor: Zuzana Šušková

Mesto Banská Štiavnica ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že na základe žiadosti od PhDr. Blanky Hanesovej  zo dňa  2.10.2017, začalo konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny – smrek obyčajný  ( Picea abies), ktorý rastie v zastavanom území mesta časť Počúvadlianske jazero, na pozemku KN-C  parc. č. 6600, 6601 zapísané na LV č. 2735  k. ú. Banská Štiavnica. Žiadosť bola odôvodnená ohrozovaním zdravia a majetku fyzických a právnických osôb.

 

Miestna obhliadka bola nariadená na 13.10.2017 o 10.00 hod. so stretnutím účastníkov konania na pozemku KN C – par.č.6600 k.ú. Banská Štiavnica


Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: zuzana.suskova@banskastiavnica.sk
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Aktuálne výstavy