Navigácia


Informácie

19. apríl 2018, meniny má Jela


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálnePrerokovanie Zadania územného plánu...


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Klientské centrum

Námestie sv. Trojice 1 / A
969 24 Banská Štiavnica

E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel. +421 45 694 96 40
Fax: +421 45 692 12 07

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

  • Ocenenia
  • Fond na podporu umenia
  • OZ Margarétka
  • Penzión Kachelman
  • Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

Život v meste

Prerokovanie Zadania územného plánu zóny - Pamiatková rezervácia, časť historické jadro, Banská Štiavnica

Dátum: 11.10.2017 Kategória: Úradná tabuľa Autor: Ing. Danka Gajdošová

Mesto Banská Štiavnica ako obstarávateľ Územného plánu zóny – Pamiatková rezervácia, časť historické jadro, Banská Štiavnica, oznamuje  v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) prerokovanie

ktoré sa uskutoční v čase od 12. 10. 2017 do 13. 11. 2017.


Návrh Zadania ÚPN - Z je spracovaný na podklade prípravných prác obstarávateľa a  spracovaných Prieskumov a rozborov.  Návrh Zadania pre ÚPN - Z je spracovaný v súlade s ustanoveniami Vyhlášky č. 55/ 2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.


Zadanie je k nahliadnutiu na Mestskom úrade oddelení výstavby v Banskej Štiavnici, Radničné nám. č. 1 a  zverejnený na internetovej stránke mesta  www.banskastiavnica.sk. 


Záujemcovia  môžu do Zadania nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokovania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje návrhy a stanoviská.


Prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne, najneskôr  do 13.11.2017 na Mestský úrad v Banskej Štiavnici oddelenie výstavby, Radničné nám. č. 1, 969 01 Banská Štiavnica  alebo na e-mail adresu: danka.gajdosova@banskastiavnica.sk.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Kino Akademik
Mestská kultúra na facebooku