Navigácia


Informácie

22. august 2018, meniny má Tichomír


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálnePodávanie žiadostí o poskytnutie...


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Klientské centrum

Námestie sv. Trojice 3
969 24 Banská Štiavnica

E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel. +421 45 694 96 40

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

 • www.banskastiavnica.travel
 • Penzión Kachelman
 • Divná pani
 • VIO TV
 • Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

Život v meste

Podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č. 6/2017 pre rok 2018

Dátum: 15.11.2017 Kategória: Úradná tabuľa Autor: Ing. Vladimíra Staňová

Mesto Banská Štiavnica oznamuje, že do 31.12.2017 je termín pre podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2018 pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov podľa § 3 VZN č.6/2017.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č.6/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica, je potrebné žiadosť podať písomnou formou na predpísanom tlačive:

 • Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Banská Štiavnica (*.rtf, *.pdf)

a ktoré je v tlačenej forme k dispozícii aj v Klientskom centre pre občana, Radničné námestie č. 1A.


Kompletne a správne vyplnená žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať povinné prílohy:

 • potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO),
 • zmluvu alebo potvrdenie o zriadení bankového účtu, ktorého vlastníkom je žiadateľ,
 • doklad o právnej subjektivite žiadateľa:
  • právnická osoba – kópia výpisu z obchodného registra,
  • fyzická osoba-podnikateľ – kópia živnostenského listu,
  • iná právna forma - zriaďovateľská listina, registrácia, stanovy, zápisnica
 • ďalšie dokumenty týkajúce sa projektu

V prípade nejasností kontaktujte:

Mestský úrad Banská Štiavnica, ekonomické oddelenie

Ing. Vladimíra Staňová, t.č.: 045/694 96 33, e-mail: vladimira.stanova@banskastiavnica.sk
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mestská kultúra na facebooku
Čierna skrinka