Navigácia


Informácie

21. september 2018, meniny má Matúš


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneOznam a verejná vyhláška


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Klientské centrum

Námestie sv. Trojice 3
969 24 Banská Štiavnica

E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel. +421 45 694 96 40

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

 • Túlavá labka
 • Penzión Kachelman
 • Fond na podporu umenia
 • Ocenenia
 • Vysokoškolské štúdium

Život v meste

Oznam a verejná vyhláška

Dátum: 16.03.2018 Kategória: Úradná tabuľa Autor: Ing. Gajdošová

Mesto Banská Štiavnica ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a obstarávateľ urbanistickej štúdie podľa §4 stavebného zákona  oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou začatie prerokovania


URBANISTICKEJ  ŠTÚDIE 

Rekreačnej  zóny v lokalite „Počúvadlianske jazero“

(západná časť rozvojovej lokality  F.P.B 19.1.)

Banská Štiavnica

 

Urbanistická štúdia  je k nahliadnutiu v termíne od 16.3.2018 do 16.4.2018 na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici , odd. výstavby, RM , ÚP a ŽP , Radničné nám. č. 1 , počas stránkových dní od 7.30 hod. do 15.00 hod. Taktiež je zverejnená na internetovej stránke mesta www.banskastiavnica.sk. Komplexný urbanistický návrh je vystavený na úradnej tabuli mesta.

Občania ktorí riešením sú dotknutí, môžu do dokumentácie nahliadnuť do 30 dní od začatia prerokovania a dať k urbanistickej štúdii  svoje návrhy a stanoviská. Prípadné pripomienky a námety je potrebné na mestský úrad doručiť písomne, najneskôr  do 16.4. 2018. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.


                                                                    Mgr. Nadežda Babiaková

                                                                           primátorka mesta
Prílohy:


 1. Širšie vzťahy
 2. Výkres komplexného urbanistického návrhu riešenia územia
 3. Dopravná a technická vybavenosť
 4. Priestorová a funkčná regulácia
 5. Hydrogeologická štúdia
 6. Urbanistická štúdiaNachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Aktuálne výstavy