Navigácia


Informácie

22. máj 2019, meniny má Júlia, Juliana


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneOznam a verejná vyhláška

Život v meste

Oznam a verejná vyhláška

Dátum: 20.03.2018 Kategória: Úradná tabuľa Autor: Hulinová

Mesto Banská Štiavnica ako obstarávateľ Územného plánu mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 8 oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám, že v dňoch od 20.3.2018 do 20.4.2018 sa v súlade s ustanovením § 22 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) uskutoční prerokovanie

 

Návrhu Územného plánu mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č.8.


Návrh Územného plánu mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 8 sú k nahliadnutiu na Mestskom úrade odd. výstavby, územného plánovania a životného prostredia v Banskej Štiavnici, Radničné námestie č. 1  ako aj na Okresnom úrade odbor výstavby a bytovej politiky  v Banskej Bystrici. Taktiež je zverejnený na internetovej stránke  mesta www.banskastiavnica.sk a na úradnej tabuli mesta.
Záujemcovia môžu do dokumentácie nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokúvania a dať k návrhu územnoplánovacej dokumentácie svoje návrhy a stanoviská. Prípadné pripomienky a námety je potrebné na Mestský úrad v Banskej Štiavnici doručiť písomne, najneskôr do 20.4.2018.

                                                                                               
                                                                          Mgr. Nadežda Babiaková
                                                                                primátorka mesta

Podklady (124 MB) >>>
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Aktuálne výstavy