Navigácia


Informácie

23. február 2019, meniny má Roman(a)


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneOznámenie o začatí stavebného konania

Život v meste

Oznámenie o začatí stavebného konania

Dátum: 09.08.2018 Kategória: Úradná tabuľa Autor: PhDr. Katarína Harvanová

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania k stavbe:

na pozemku register "C" parc. č. 7649, 7828/1, 7685, 7681/3, 7676/1, 7673/1, register "E" parc. č. 2019/21, 2108/4, 2108/3 v katastrálnom území Banská Štiavnica. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mestská kultúra na facebooku
Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!