Navigácia


Informácie

21. október 2019, meniny má Uršuľa


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálnePodmienky umiestňovania volebných...

Život v meste

Podmienky umiestňovania volebných plagátov v Banskej Štiavnici

Dátum: 10.10.2018 Kategória: Ostatné Autor: Mgr. Jan Petrik

Dňa 10.11.2018 sa uskutočnia Voľby do orgánov samosprávy obcí. Pre účely volebnej kampane sú zaregistrovaným kandidátom na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Banská Štiavnica vyhradené miesta na verejnoprospešných zariadeniach: betónová skruž na ulici Križovatka, Ludvíka Svobodu, Učiteľská a Obrancov mieru.

 

Skruže sú označené nápisom „Miesto na umiestňovanie volebných plagátov: Voľby do orgánov samosprávy obcí – 10.11.2018“ a rozdelené očíslovanou mriežkou, pričom každý kandidát má priestor 42x42 cm na pridelenom čísle:

 

Kandidáti pre voľby primátora mesta v Banskej Štiavnici:

1. Nadežda Babiaková, Mgr.; 2. Katarína Barišová, Ing., 3. Dušan Lukačko, JUDr., 4. Mikuláš Pál, Mgr.

 

Kandidáti pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, Volebný obvod č. 1:

5. Renáta Antalová; 6. Michal Babiak, Bc.; 10. Katarína Barišová, Ing.; 11. Radovan Blaho, Mgr.; 12. Ján Čamaj, Ing.; 13. Peter Ernek, Mgr.; 18. Matúš Kaník, Bc.; 19. Jozef Karabelly, Ing.; 20. Roman Kartík; 21. Milan Klak, Ing.; 25. Dušan Lukačko, JUDr.; 26. Martin Macharik, Mgr.; 27. Katarína Maruniaková Lužinová, Mgr.; 34. Zuzana Mojičková, Ing.; 35. Mikuláš Pál, Mgr.; 36. Eva Petrášková , MUDr.; 38. Dušan Štrbák; 39. Lenka Švecová, Mgr.; 42. Marian Zimmermann, Ing.

 

Kandidáti pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, Volebný obvod č. 2:

7. Pavel Bačík , RNDr.; 9. Ľubomír Barák; 14. Štefan Filip, Ing.; 16. Jakub Jarábek; 17. Milan Kabina, Mgr.; 22. Lenka Koledová; 23. Helena Koťová; 24. Ján Kružlic, Mgr.; 28. Erik Melicherčík; 29. Ľuboš Melicherčík; 31. Matej Michalský, Ing.; 32. Renáta Mikulášová, PhDr.; 33. Iveta Mikulčíková, Ing.; 37. Marcela Suchá; 41. Gejza Volf, JUDr.; 43. Peter Zorvan, Ing, PhD.

 

Kandidáti pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, Volebný obvod č. 3:

8. Martin Bálik; 15. Miroslava Gregušová, Mgr., Bc.; 30. Štefan Mičura; 40. Matúš Turányi, Ing.

 

Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách mimo vyhradených miest na umiestňovanie volebných plagátov je zakázané. Podrobné informácie nájdete vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská Štiavnica č. 5/2017 o vyhradených miestach na umiestňovanie volebných plagátov a na www.banskastiavnica.sk.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Kino Akademik