Navigácia


Informácie

24. august 2019, meniny má Bartolomej


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálnePodávanie žiadostí o poskytnutie...

Život v meste

Podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2019

Dátum: 08.11.2018 Kategória: Oznamy Autor: Jozefa Páchniková

Mesto Banská Štiavnica oznamuje, že do 31.12.2018 je termín pre podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov podľa § 3 VZN č. 2/2018.


V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica, je potrebné žiadosť podať písomnou formou na predpísanom tlačive

  • Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Banská Štiavnica (*.rtf, *.pdf)

a ktoré dostanete v Klientskom centre Mestského úradu alebo priamo na stránke mesta Banská Štiavnica:


Kompletne a správne vyplnená žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať povinné prílohy (kópie):

  • zmluva alebo potvrdenie o zriadení bankového účtu, ktorého vlastníkom je žiadateľ,
  • výpis z registra trestov na právnickú osobu, ktorý je vedený Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky,
  • doklad o založení subjektu – zriaďovaciu listinu, zakladateľskú zmluvu, stanovy s potvrdením registrácie /občianske združenia, neziskové organizácie, záujmové združenia a pod./
  • ďalšie dokumenty týkajúce sa projektu čestné vyhlásenia žiadateľa /príloha č. 1/V prípade nejasností kontaktujte:

  • Mestský úrad, ekonomické oddelenie,Jozefa Páchniková, tel.: 045/694 96 32, e-mail: jozefa.pachnikova@banskastiavnica.skNachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mestská kultúra na facebooku
Kino Akademik