Navigácia


Informácie

26. marec 2019, meniny má Emanuel


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneRozhodnutie - Regionálna integrovaná...

Život v meste

Rozhodnutie - Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2

Dátum: 21.12.2018 Kategória: Úradná tabuľa Autor: JS

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“),  ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 53 a § 55 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  na základe Oznámenia o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“ ktoré predložil obstarávateľ Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100, vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie >>>
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Kino Akademik
Čierna skrinka