Navigácia


Informácie

21. júl 2019, meniny má Daniel


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneRozhodnutie - Regionálna integrovaná...

Život v meste

Rozhodnutie - Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2

Dátum: 21.12.2018 Kategória: Úradná tabuľa Autor: JS

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“),  ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 53 a § 55 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  na základe Oznámenia o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“ ktoré predložil obstarávateľ Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100, vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie >>>
Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 16868)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4580 hlasov)
  27.2 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2647 hlasov)
  15.7 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3027 hlasov)
  17.9 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3314 hlasov)
  19.6 %
 • Neviem sa vyjadriť (3300 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mestská kultúra na facebooku
Čierna skrinka