Navigácia


Informácie

26. marec 2019, meniny má Emanuel


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneZastavenie konania stavby Repište-Vyhne...

Život v meste

Zastavenie konania stavby Repište-Vyhne prepoj

Dátum: 28.12.2018 Kategória: Úradná tabuľa Autor: Ing. Matula

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, rozhodnutím č.OU-ZH-PLO-2018/009506 zo dňa 02.11.2018, v súlade s § 46 a § 30 ods. 1 písm. d) zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zastavuje konanie vo veci dočasného vyňatia a obmedzenia využívania lesných pozemkov podľa § 5 ods. 1 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov pre účely stavby: "8123-Repište-Vyhne-prepoj VNV č.372", začaté dňa 27.08.2018 na základe žiadosti podanej žiadateľom - právnickou osobou: ProEl-Slovakia, s.r.o., IČO: 46809040, so sídlom: A.Pietra 10645/17, Martin 036 01 >>>
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Kino Akademik
Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!