Navigácia


Informácie

24. august 2019, meniny má Bartolomej


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneTermíny zvozov separovaného odpadu

Život v meste

Termíny zvozov separovaného odpadu

Dátum: 23.01.2019 Kategória: Oznamy Autor: piliar

Technické služby, m. p. Banská Štiavnica oznamujú obyvateľom mesta, že zvozy separovaného odpadu v roku 2019 sa na uliciach mesta budú realizovať nasledovne:


Ulica A. Bernoláka, P. Dobšinského, Drevená, J. Fándlyho, M. Hattalu,  I. Krasku, J. Matušku, Okrúhla, L. Novomestského, Slovanská, Staničná, Ľ. Štúra, E. M. Šoltésovej, Trate mládeže, Železničiarska  - raz za dva týždne v dňoch: 

  • 14.01., 28.01., 11.02., 25.02., 11.03., 25.03., 08.04., 23.04., 06.05., 20.05., 03.06., 17.06. 01.07., 15.07., 29.07., 12.08., 26.08., 09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11., 18.11., 02.12., 16.12., 30.12.

Ulica Drieňová, Kysihýbelská, Kolpašská, Okrajová, Ovocná, Poľovnícka, Roľnícka a Bratská 22, 23, 24, 25, 26 - raz za mesiac v dňoch: 

  • 14.01., 11.02., 11.03., 08.04., 06.05., 03.06., 01.07., 29.07., 26.08., 23.09., 21.10., 18.11., 16.12.

Ulica 1. mája 13, Antolská, M. Benku, Brezová, Budovateľská, V. Clementisa, L. Exnára, Horná Huta, J. Horáka, J. A. Komenského, G. Z. Laskomerského, Rakytová 8, Lintich, Kremenisko, Obchodná, Povrazník, A. T. Sytnianskeho, Šmidkeho, Špitálska -  raz za dva týždne v dňoch:

  • 02.01., 15.01., 29.01., 12.02., 26.02., 12.03., 26.03., 09.04., 24.04., 07.05., 21.05., 04.06., 18.06., 02.07., 16.07., 30.07., 13.08., 27.08., 10.09., 24.09., 08.10., 22.10., 05.11., 19.11., 03.12., 17.12., 31.12.

Ulica 29. augusta, J. I. Bajzu, Cintorínska, R. Debnárika, J. C. Hronského, Hutnícka, S. Chalupku, Ilijská, J. Jesenského, J. Kollára, Š. Krčméryho, Kríkova, Š. Moyzesa, Na Mária šachtu, Na Matej štôlňu, Na Maximilián šachtu, B. Němcovej, Obrancov mieru, Nám. padlých hrdinov, Partizánska, Podhájska, Potočná, Požiarnická, Rakytová (okrem č. 8), Srnčia, Školská, J. Škultétyho, J. G. Tajovského, B. S. Timravy, F. Urbánka, Úzka - raz za mesiac v dňoch: 

  • 03.01., 31.01., 28.02., 28.03., 25.04., 23.05., 20.06., 18.07., 15.08.,  12.09., 10.10., 07.11., 05.12.

Ulica Banícka, Družstevná, Mládežnícka, Pletiarska, Pod Kalváriou, Ľ. Podjavorinskej, Poľnohospodárska, SNP, Športová, I. Tótha, Údolná, 8. mája, Akademická, Malé trhovisko (okrem č. 18), Robotnícka, Remeselnícka, Na Zigmund šachtu – raz za mesiac v dňoch:

  •  23.01., 20.02., 20.03., 17.04., 15.05., 12.06., 10.07., 07.08., 04.09., 02.10., 30.10., 27.11., 27.12.

Ulica J. Augustu, Botanická, Belianska, Belianske jazero, J. Bottu, , Dolná a Horná Resla, Dolná a Horná Ružová, Družicová, J. Gagarina, Hájik, J. K. Hella, M. M. Hodžu, J. M. Hurbana, Kamenná, M. Kukučína, Ď. Langsfelda, D. Licharda, Malá Okružná, Mierová, Michalská, A. Pécha, Radničné nám., Staromestská, Staronová, Starozámocká, Vilová, Vodárenská, Výskumnícka, Pod Červenou studňou, Úvozná  1 -  raz za mesiac v dňoch: 

  • 04.01., 30.01., 27.02., 27.03., 26.04., 22.05., 19.06., 17.07., 14.08., 11.09., 09.10., 06.11., 04.12.

Ulica 1. mája 5, 16, 17, Malé trhovisko 18, Klinger, P. Kyrmezera, Bočná, Katova, Spojná, Zvonová 11, Strieborná, Š. Višňovského, Novozámocká, Farská, J. Hollého, A. G. Göllnerovej, J. Palárika, Záhradná, Úvozná (okrem č. 1), Nad Rozgrundom, Kutnohorská, S. Mikovíniho, V. Václavekovej, Pod Trojickým vrchom 6 – raz za mesiac v dňoch:

  • 16.01., 13.02., 13.03., 10.04., 09.05., 05.06., 03.07., 31.07., 28.08., 25.09., 23.10., 20.11., 18.12.

Vyloženie separovaného odpadu sa žiada najneskôr v deň zvozu do 7:00 hod. V prípade zlých poveternostných podmienok sa zvoz uskutoční v náhradnom termíne, o ktorom bude verejnosť informovaná.


zdroj: Technické služby m. p. Banská Štiavnica
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!
Kino Akademik