Navigácia


Informácie

19. február 2020, meniny má Vlasta


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálnePravidlá zverejňovania politickej...

Život v meste

Pravidlá zverejňovania politickej inzercie

Dátum: 21.02.2019 Kategória: Oznamy Autor: Mgr. Michal Kríž

Pravidlá zverejňovania inzercie a  oznamov politických strán, hnutí, kandidátov a tretích strán počas volebnej kampane v  Štiavnických novinách pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 16. marca 2019 (1. kolo) a 30. marca 2019 (2. kolo).

(ďalej „Pravidlá“)


Mesto Banská Štiavnica ako vydavateľ periodika Štiavnické noviny týmito Pravidlami určuje v zmysle zákona č.181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) nasledovné:

 1. Týmito pravidlami sa určujú podmienky zverejňovania oznamov, politickej inzercie politických strán a politických hnutí v Štiavnických novinách v období volebnej kampane.
 2. Pod oznamom, politickou inzerciou sa rozumie akákoľvek písomná forma prezentácie politickej strany alebo hnutia, ako sú pozvánky na stretnutia, reklama, tematicky ladené články, rozhovory a pod.
 3. Volebná kampaň podľa §2 ods. 2 zákona č.181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) začína dňom zverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb. Volebná kampaň je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí (ďalej len „politická strana alebo koalícia“), kandidátov a tretích strán (§ 2 ods. 1 zákona o volebnej kampani), za ktorú sa platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania volenej funkcie. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech uvedených subjektov.
 4. Počas obdobia uvedeného v bode 6, majú politické strany, politické hnutia a tretie strany možnosť umiestniť v Štiavnických novinách oznam, politickú inzerciu v zmysle vzorkovníka a cenníka inzercie Štiavnických novín.
 5. Oznam, politickú inzerciu je možné rozdeliť na niekoľko častí do viacerých čísiel Štiavnických novín, ale jej celkový rozsah v jednom čísle nemôže prekročiť veľkosť max. 268 x 190 mm.
 6. Oznam, politickú inzerciu zadávanú na základe týchto Pravidiel je politický subjekt povinný objednať, dodať a uhradiť do termínu uzávierok, t.j. vždy v pondelok do 14:00 hod.  od 25. februára až do 4. marca 2019 a 18. marca, do redakcie Štiavnických novín. Cenník inzercie v Štiavnických novinách je voľne prístupný na www.banskastiavnica.sk, prípadne si ho je možné vyžiadať na adrese: michal.kriz@banskastiavnica.sk.
 7. Uvedený oznam, politická inzercia bude následne v Štiavnických novinách uverejnený vždy vo štvrtok 28. februára, 7. marca a 21. marca 2019.
 8. Akýkoľvek oznam, politická inzercia v zmysle týchto Pravidiel musí byť dodaný v štandardnom formáte určenom pre použitie v novinovej tlači (pdf, bez orezových značiek).
 9. Redakcia Štiavnických novín neposkytuje pre oznamy, politickú inzerciu v zmysle týchto Pravidiel žiadne nadštandardné služby, napr. grafickú úpravu a spracovanie inzercie.
 10. Za oznam uverejnený v zmysle týchto Pravidiel nesie plnú zodpovednosť jeho zadávateľ (politická strana alebo hnutie).
 11. Nerešpektovanie týchto pravidiel môže viesť k zamietnutiu uverejnenia oznamu na základe pochybenia zo strany zadávateľa a nemôže byť považované za porušenie horeuvedeného zákona.

 

Schválil: Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta


Spracoval: Mgr. Michal Kríž, redaktor Štiavnických novín

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Kino Akademik
Mestská kultúra na facebooku