Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

19. marec 2019 (7:45 - 10:30)
Základná škola Jozefa Horáka

13. marca 2019 (8:00 - 10:30)
Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella