Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Po ukončení 1.etapy sa v najbližších dňoch začne ďalšia etapa sadových úprav, ktorej cieľom  je novou výsadbou zabezpečiť skrášlenie ulice, vytvorenie izolácie medzi miestnou komunikáciou a chodníkom pre peších pomocou stromov, krov, trvaliek a okrasných tráv. Navrhované stromy svojím kvitnutím zabezpečia oživenie plochy v jarných mesiacoch. Následne po odkvitnutí stromov preberie funkciu oživenia a pestrosti verejného priestoru počas leta až do jesene okrasný záhon z trvaliek, okrasných tráv a kvitnúcich kríkov. Výsadbou záhonu sa vytvorí estetická izolácia medzi chodníkom pre peších a miestnej komunikácie.
V 1.etape boli vysadené tieto druhy: 6 ks - čerešňa pílkatá (stromy), trvalky: 60 ks - astra krovitá, 35 ks - kráska praslenová, 50 ks - echinacea purpurová, 30 ks – gaura, 40 ks – kukučka, 70 ks – margarétka, 35 ks - kocúrnik záhradný, 30 ks – pupalka, 45ks – levandula, 40 ks- rudbekia, 45 ks – rozchodníkovec, 18 ks - bezkolenec belasý ( tráva), 23 ks - perovec psiarkovitý (tráva).

 

Dňa 23.3.2019 približne od 9.00 hod.  bude prebiehať výrub drevín a postupne sa začne s prácami 2. etapy.


Prosíme preto všetkých obyvateľov Dolnej ulice o zhovievavosť, spolupatričnosť, ohľaduplnosť a trpezlivosť pri vykonávaných prácach, ktoré si budú vyžadovať väčšiu intenzitu hluku a pohyb. Vopred ďakujeme za porozumenie. MsÚ