Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Dňa 1.02.2018 vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného zboru Výzvu č. I. Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR, zameranú na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky.


Mesto Banská Štiavnica  bolo úspešné a podaný projekt bol podporený s  výškou poskytnutej dotácie 24 000,- €  a spolufinancovaním vo výške 1282,35 €. Projektom bolo riešených 5 priechodov pre chodcov na najfrekventovanejších miestach, a to:

Spolu bolo osadených 30 LED solárnych gombíkov s detekciou chodca. Veríme, že osvetlenie priechodov pre chodcov výrazne prispeje k zlepšeniu bezpečnosti cestnej premávky.