Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Podané žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č. 2/2018 pre rok 2019 a schválený zoznam poskytnutia dotácií >>>