Navigácia


Informácie

24. august 2019, meniny má Bartolomej


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVerejná vyhláška

Život v meste

Verejná vyhláška

Dátum: 09.04.2019 Kategória: Úradná tabuľa Autor: Ing. arch. Melicherčík

Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 8, 010 47  Žilina, ktorú zastupuje STO, s.r.o., IČO 36059901, Priemyselná 100, 965 01  Ziar nad Hronom a ktorú zastupuje TRIGEA, Ing. Igor Tršo, IČO 44374844, Svitavská 2, 965 01  Žiar nad Hronom (ďalej len "navrhovateľ") dňa 22.1.2019 podal návrh na kolaudáciu stavby:

 

"9316-Banská Štiavnica- Počúvadlianske jazero, zahustenie TS, rozšírenie NNK pre 34x rek.obj."
Banská Štiavnica, Počúvadlianske jazero


na pozemku register "C" parc. č. 679/1, 6403/1, 6403/2, 6410/1, 6410/2, 6411, 6411/2, 6412/2, 6472/43, 6472/57, 6483/4, 6486, 6767, 6768/2, 6780/1, register "E" parc. č. 839/6 v katastrálnom území Banská Štiavnica. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. >>>
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Kino Akademik
Aktuálne výstavy