Navigácia


Informácie

19. január 2020, meniny má Drahomíra


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneUmiestňovanie volebných plagátov

Život v meste

Umiestňovanie volebných plagátov

Dátum: 10.04.2019 Kategória: Ostatné Autor: Mgr. Jan Petrik

Dňa 25.05.2019 sa uskutočnia Voľby do Európskeho parlamentu. Pre účely volebnej kampane sú politickým subjektom na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Banská Štiavnica vyhradené miesta na verejnoprospešných zariadeniach: betónové skruže na uliciach: Križovatka, Ludvíka Svobodu, Učiteľská a Obrancov mieru.

 

Skruže sú označené nápisom „Miesto na umiestňovanie volebných plagátov: Voľby do Európskeho parlamentu 2019“ a rozdelené očíslovanou mriežkou, pričom každý politický subjekt má priestor 30x30 cm na vyžrebovanom čísle.

 

Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách mimo vyhradených miest na umiestňovanie volebných plagátov je zakázané.

 

Vyžrebované čísla kandidujúcich politických subjektov pre voľby do Európskeho parlamentu 2019:

 

 • Demokratická strana: 30

 • DOMA DOBRE: 22

 • DOPRAVA: 13

 • EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA: 24

 • HLAS ĽUDU: 11

 • Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce: 23

 • Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia: 29

 • KOREKTÚRA - Andrej Hryc: 4

 • Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko: 3

 • Kresťanská demokracia - Život a prosperita: 2

 • Kresťanská únia: 28

 • Kresťanskodemokratické hnutie: 14

 • Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség: 12

 • MOST – HÍD: 16

 • NAJ - Nezávislosť a Jednota: 27

 • NÁRODNÁ KOALÍCIA: 31

 • OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO): 7

 • PRIAMA DEMOKRACIA: 17

 • Sloboda a Solidarita: 25

 • SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA: 19

 • Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku: 26

 • SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov: 20

 • Slovenská národná strana: 5

 • SME RODINA - Boris Kollár: 6

 • SMER - sociálna demokracia: 1

 • STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI: 8

 • Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja: 21

 • Strana práce: 9

 • Strana rómskej koalície – SRK: 18

 • Strana tolerancie a spolunažívania: 10

 • Strana zelených Slovenska: 15


Pravidlá vylepovania plagátov počas volebnej kampane v meste Banská Štiavnica: Voľby do Európskeho parlamentu, 25.05.2019

 

 

Pravidlá vylepovania plagátov počas politických volebných kampaní určuje Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 5/2017. V zmysle uvedeného Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2017 a Zákona NR SR č. 181/2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov je Mesto povinné vyhradiť pre všetky kandidujúce politické subjekty rovnaký priestor a vytvoriť im rovnaké podmienky na realizáciu svojej kampane. Kandidujúce subjekty sú počas vylepovania plagátov v rámci volebnej kampane do Európskeho parlamentu povinné riadiť sa nasledujúcimi pokynmi:

 

1. Mesto poskytne na vylepovanie plagátov plagátovacie betónové plochy – skruže, umiestnené v jednotlivých lokalitách mesta podľa platného VZN 5/2017. Skruže sú označené nápisom „Miesto na umiestňovanie volebných plagátov: Voľby do Európskeho parlamentu 2019“ a rozdelené očíslovanou mriežkou, pričom každý politický subjekt má priestor 30 x 30 cm na vyžrebovanom čísle. Na vyčlenenej ploche si kandidujúci politický subjekt môže umiestniť plagát vo formáte A4, alebo väčší počet plagátov, ktorých súčet veľkosti neprekročí priestor 30 x 30 cm.

 

 • Skruž na Ulici križovatka

 • Skruže na sídlisku Drieňová (L. Svobodu a Učiteľská)

 • Skruž na Ulici obrancov mieru, Štefultov

 

2. Kandidujúce politické subjekty môžu na plochy uvedené v bode 1) bezodplatne a samostatne vylepiť plagáty tak, aby nepoškodili, príp. neprekryli už existujúce plagáty iných kandidátov. Každý subjekt má vyčlenený rovnaký priestor označený vyžrebovaným číslo, zoznam vyžrebovaných čísiel je súčasťou každej vyhradenej plochy. Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách mimo vyhradených miest na umiestňovanie volebných plagátov je zakázané.

 

3. Vzhľadom na to, že Mesto nie je schopné poskytnúť všetkým kandidátom primeraný a rovnaký priestor v každej z informačných zasklených skriniek, Mesto v zmysle rešpektovania Zákona NR SR č. 181/2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov s cieľom zachovania rovnakých príležitostí neposkytne žiadnemu z kandidátov počas volebnej kampane priestor v informačných skrinkách. Dôvodom tohto rozhodnutia je fakt, že vzhľadom na počet kandidátov nie je možné v skrinkách vyhradiť dostatočný štandardizovaný priestor pre oznamy a plagáty.

 

4. V ostatných náležitostiach sú kandidáti povinní rešpektovať VZN Mesta Banská Štiavnica č.5/2017.

 
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!
Aktuálne výstavy