Navigácia


Informácie

9. apríl 2020, meniny má Milena


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneInfokiosk na Námestí sv. Trojice

Život v meste

Infokiosk na Námestí sv. Trojice

Dátum: 24.04.2019 Kategória: Oznamy Autor: Mgr. Henrieta Godová

Mesto Banská Štiavnica získalo dotáciu z Úradu vlády SR v rámci výzvy na podporu regionálneho rozvoja na projekt s názvom Komplexné využitie potenciálu baníckeho dedičstva v lokalite Banskej Štiavnice prostredníctvom produktov zážitkového turizmu.

 

Mesto žiadalo o dotáciu v partnerstve s OOCR Región Banská Štiavnica, Slovenským banským múzeom, Slovenskou agentúrou životného prostredia a OZ Región Sitno. V rámci projektu boli realizované 3 aktivity, a to vypracovanie Strategického dokumentu rozvoja zážitkového turizmu lokality Banská Štiavnica a okolie, vypracovanie multimediálnej internetovej prezentácie „Príbeh Štiavnice“ a nákup a inštalovanie 2 informačných kioskov – interiérového a exteriérového. Strategický dokument sa zaoberá udržateľným cestovným ruchom v meste a regióne na a je rozdelený do štyroch častí: 1. analýza a posúdenie použiteľnosti existujúcich strategických a obsahových dokumentov, 2. analýza súčasného stavu a zhodnotenie potenciálu existujúcich atraktivít a ich návštevnosti, 3. zhrnutie analytickej časti, odporúčania pre strategickú časť, 4. návrhová časť, v ktorej sú predstavené nové atraktivity CR v nadväznosti na 9 tém „Príbehu Štiavnice“. Multimediálna internetová prezentácia „Príbeh Štiavnice“ je koncentrovaná okolo 9 tém, ktorými sú: 1. Vzostupy a pády mesta – najdôležitejšie míľniky histórie mesta z hľadiska rozkvetu a pádu, 2. Sopka, geológia – vývoj štiavnického stratovulkánu z hľadiska neskoršej ťažby rúd v Banskej Štiavnici, 3. Baníci a obyvateľstvo – sociálne postavenie baníkov, vzbury, choroby, tradície, v prepojení na ostatné obyvateľstvo mesta aj z hľadiska národnostného zloženia , 4. Tajchy – história, jedinečnosť, osobnosti, 5. Priemysel, veda, technika, vynálezy – vývoj priemyselnej výroby v napojení na ťažbu, najzaujímavejšie objavy uskutočnené v Banskej Štiavnici, 6. Školstvo, študentský život - míľniky štiavnického školstva, najvýznamnejšie školy, úspechy štiavnických študentov v zahraničí, 7. Povesti a mágia – najzaujímavejšie povesti, pôsobenie alchymistov pochádzajúcich zo Saska, príbehy čarodejníc zo 16. storočia, 8. Remeslá, umenie, architektúra, 9. Ohrozenia – hrozby pre mesto prichádzajúce zvonka: Turci, Tatári, povstalecké vojská, zbojníci. Multimediálna prezentácia pozostáva z obrazových a textových prvkov, ako aj kreslených animácií a je v troch jazykových mutáciách: slovenčina, angličtina a maďarčina. Obrazový materiál je tvorený fotografiami, archívnymi dokumentmi. Texty sú písané štýlom priateľským k čitateľovi  a tvoria ho zaujímavosti k jednotlivým témam. Cieľom multimediálnej prezentácie je sprostredkovať návštevníkom, ale aj obyvateľom mesta a regiónu jeho dejiny pútavou formou. „Príbeh Štiavnice“ je prístupný na internetovej stránke www.pribeh.banskastiavnica.travel a tiež ako súčasť obsahu informačných kioskov. Tiež je možné sa k nemu dostať prostredníctvom internetových stránok jednotlivých partnerov. Informačné kiosky boli vybraté tak, aby funkčne a esteticky zapadli do vybratého prostredia. Interiérový kiosk bol umiestnený v priestoroch Informačného centra mesta Banská Štiavnica. Exteriérový infokiosk je umiestnený na Námestí sv. Trojice, na exponovanom mieste, popri ktorom chodí množstvo turistov a návštevníkov mesta. Nám. sv. Trojice je priestor často využívaný na rôzne kultúrne podujatia a slúži aj ako miesto stretávania miestnych obyvateľov. Obsahom infokioskov je „Príbeh Štiavnice“, informácie o podujatia konajúcich sa v meste a regióne, informácie o atraktivitách mesta a regiónu, informácie vhodné pre rodiny s deťmi a praktické informácie pre návštevníkov mesta. Infokiosky v súčasnosti ešte nie sú funkčné, ich slávnostné spustenie sa plánuje dňa 24. 5. 2019. Celkové náklady na projekt predstavovali 50 116,- €, spolufinancovanie Mesta 5 011,60 €.

 

 

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Podpora regionálneho rozvoja
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Čierna skrinka