Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneOsobné údaje dotknutých osôb

Život v meste

Osobné údaje dotknutých osôb

Dátum: 03.05.2019 Kategória: Úradná tabuľa Autor: PhDr. Katarína Harvanová

Vážení občania,

osobné údaje dotknutých osôb spracúva Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1 Banská Štiavnica, 96924, 00320501 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).


Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle
Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 16520)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4504 hlasov)
  27.3 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2578 hlasov)
  15.6 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (2974 hlasov)
  18 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3232 hlasov)
  19.6 %
 • Neviem sa vyjadriť (3232 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!
Kino Akademik