Navigácia


Informácie

21. august 2019, meniny má Jana


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneZverejnenie záverečného účtu mesta...

Život v meste

Zverejnenie záverečného účtu mesta Banská Štiavnica za rok 2018

Dátum: 09.05.2019 Kategória: Úradná tabuľa Autor: PhDr. Katarína Harvanová

Mesto Banská Štiavnica zverejnilo na úradnej tabuli záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2018 v súlade so znením zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.


Dňom zverejnenia záverečného účtu mesta Banská Štiavnica 9. 5. 2019 začína plynúť 10 dňová lehota od 9. 5. 2019 do 18. 5. 2019, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k záverečnému účtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade, Radničné námestie č.1, Banská Štiavnica.

 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odoporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 17062)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4623 hlasov)
  27.1 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2679 hlasov)
  15.7 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3059 hlasov)
  17.9 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3359 hlasov)
  19.7 %
 • Neviem sa vyjadriť (3342 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Kino Akademik
Čierna skrinka