Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Ohlasovňa pobytu v Banskej Štiavnici podľa § 7 ods.1 písm. f, zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila trvalý pobyt osobe:


Miestom nového trvalého pobytu menovaného je mesto Banská Štiavnica.