Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneZverejnenie návrhu dodatku k VZN mesta

Život v meste

Zverejnenie návrhu dodatku k VZN mesta

Dátum: 15.05.2019 Kategória: Úradná tabuľa Autor: PhDr. Katarína Harvanová

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 6 ods. (3) a (4) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje návrh dodatku k VZN mesta Banská Štiavnica:

Dňom vyvesenia návrhu dodatku k nariadeniu mesta na úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica 15. 5. 2019 začína plynúť 10 dňová lehota od 15. 5. 2019 do 24. 5. 2019, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu dodatku k nariadeniu mesta v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade, Radničné námestie č.1, Banská Štiavnica.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Aktuálne výstavy
Mestská kultúra na facebooku