Navigácia


Informácie

15. september 2019, meniny má Jolana


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVerejná vyhláška

Život v meste

Verejná vyhláška

Dátum: 17.05.2019 Kategória: Úradná tabuľa Autor: PhDr. Katarína Harvanová

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby a vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

na pozemku register "C" parc. č. 4126, register "C" parc. č. 4127, register "C" parc. č. 4128, register "C" parc. č. 4129, register "C" parc. č. 4130, register "E" parc. č. 1724, register "E" parc. č. 1729, register "E" parc. č. 1773, register "E" parc. č. 1774, register "E" parc. č. 2184/12, register "E" parc. č. 6409/66 (líniová stavba) v katastrálnom území Banská Štiavnica.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mestská kultúra na facebooku
Aktuálne výstavy