Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

AND n.o. usporiada so súhlasom MsÚ v centre mesta pouličné pochôdzkové predstavenie ŠTIAVNICA NIELEN STRIEBORNÁ. Počas jeho konania a presunov putuje 10 členná he-recká skupina Stratený groš spolu divadelnou károu a divákmi, pre ktorých odohrá krátke epizódy z histórie mesta. Táto skupina môže na krátky čas (5 – 10 min.) obmedziť miestne komunikácie alebo parkovanie pri týchto objektoch: schodisko a chodník pri súsoší Immacula-ta na Radničnom námestí, chodník pod Kostolom sv. Kataríny, cesta a chodník pred Domom Maríny, chodník a nádvorie pred ZUŠ, pódium a priestor pod Morovým stĺpom na Námestí Sv. Trojice, cesta a trávnik pri Fontánke za Morovým stĺpom, chodník a cesta pri Evanjelickom lýceu, Starozámocká ulica, časť parkoviska a chodníka pred Starým zámkom. Uvedené podu-jatie sa koná v dňoch: 30.5. v čase od 18:30 do 19:30 hod. (verejná generálka), 31.5. od 17:00 do 18:00 hod. (predpremiéra), 1.6.2019 od 16:00 do 17:00 hod. (premiéra), 15. 6. od 16:00 do 17:00 hod., 22.6. od 14:00 do 15:00 hod., 20.7. od 16:00 do 17:00 hod., 4. 8. od 16:00 do 17:00 hod., 17. 8. od 16:00 do 17:00 hod. a 1.9.2019 od 14:00 do 15:00 hod.(reprízy). AND n.o. sa za dočasné obmedzenia občanom mesta i turistom os-pravedlňuje a pozýva ich zúčastniť sa tohto jedinečného kultúrneho podujatia v rámci Mesta kultúry 2019.