Navigácia


Informácie

15. september 2019, meniny má Jolana


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálnePovolenie vodnej stavby - domovej studne

Život v meste

Povolenie vodnej stavby - domovej studne

Dátum: 04.06.2019 Kategória: Úradná tabuľa Autor: RNDr. Zuzana Šušková

Mesto Banská Štiavnica orgán štátnej vodnej správy, ktorý je v zmysle § 1 ods. 2 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 58 písm. e), § 61 písm. a) zákona NR SR  č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ v znení neskorších predpisov príslušným orgánom štátnej vodnej správy vydal rozhodnutie

na uskutočnenie vodnej stavby s názvom:
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mestská kultúra na facebooku
Čierna skrinka