Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Vážení obyvatelia a návštevníci mesta Banská Štiavnica, pozývame vás k vyplneniu krátkeho dotazníka týkajúceho sa roka 2018 ako Roka európskeho kultúrneho dedičstva. Dotazník sa realizuje v rámci projektu ECHOES >>>.

Ďakujeme za váš čas a spoluprácu.