Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Dňa 3. júla 2019 v čase od 08.00 do15.30 hod. dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie v Nemocnici Svet zdravia Banská Štiavnica. Zdravotnú starostlivosť nebudú v danom čase poskytovať:

zdroj:


Jana Fedáková, komunikačný špecialista

ProCare a Svet zdravia

Digital Park II, Einsteinova 23

851 01 Bratislava