Navigácia


Informácie

16. október 2019, meniny má Vladimíra


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneObchodná verejná súťaž

Život v meste

Obchodná verejná súťaž

Dátum: 06.08.2019 Kategória: Oznamy Autor: Bc. Mariana Beňová

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica v zmysle § 281 – 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nasledovných priestorov v školskom roku 2019/2020:

 1. Školský bufet: Priestory na prenájom v rozlohe 20,75 m2. Miestnosť je osvetlená elektrickým osvetlením, sú v nej umiestnené el. zásuvky na 220 V, okno na vetranie, vodovodná batéria s umývadlom a prietokový ohrievač.
 2. Reklamné plochy na obvodových múroch Botanickej záhrady SOŠL a Školského internátu pri SOŠL, B. Štiavnica.

Cenové ponuky za prenájom na 1 m2 / mesiac prenajímanej plochy zasielajte v samostatnej zalepenej obálke na adresu Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica s označením „NEOTVÁRAŤ! Súťaž – prenájom priestorov“.
Termín na predkladanie ponúk je najneskôr do 23.08.2019 do 11:00 hod.


Predkladaná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:

 • obchodné meno
 • adresu
 • IČO, DIČ, IČ DPH, zapísaný v ...
 • telefonický a e-mailový kontakt
 • identifikáciu priestorov, na ktoré sa ponuka vzťahuje (priestory školského bufetu alebo reklamné plochy na obvodových múroch botanickej záhrady)
 • ponúknutú cenu za 1 m2 / mesiac v € bez DPH, v € s DPH (príp. uviesť „nie som plátcom DPH“)

Kontakt: Bc. Mariana Beňová
045 / 691 11 31-2
soslbs.hospodar@gmail.com
Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 17400)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4724 hlasov)
  27.1 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2729 hlasov)
  15.7 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3113 hlasov)
  17.9 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3422 hlasov)
  19.7 %
 • Neviem sa vyjadriť (3412 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Aktuálne výstavy
Čierna skrinka