Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

5.9.

Autobusová doprava bude bez zmien. Ostatná doprava bude mať obmedzený vjazd len na Nám. sv. Trojice. V popoludňajších hod. bude zrušené parkovanie na Nám. sv. Trojice a obmedzená doprava okolo MsÚ na Radničnom nám. sa budú osádzať bezpečnostné zábrany v poobedňajších hod.

 

6.9.

Autobusová doprava bude premávať do centra mesta len do 8.00 hod. Po tejto hod. budú všetky autobusové spoje, ktoré majú zastávku MsÚ, alebo prechádzali mestom budú končiť na zastávke Križovatka alebo sídl. Drieňová.

Od rána od 6.00 hod. bude úplná uzávierka Nám. sv. Trojice a časti Radničného nám. – vjazd bude povolený len stánkarom a usporiadateľským vozidlám.

Na ul. Kammerhofská, Dolná, A. Sládkoviča, Križovatka dôjde k celodennému zrušeniu parkovania a aj tu bude platiť zákaz státia.

Od 12.00 hod. sa uzatvorí vjazd do centra mesta v križovaní ul. A. Kmeťa, Akademická a Kammerhofská a z opačnej strany na ulici A. Sládkoviča pod Frauenbergom. Do priestoru  centra mesta budú púšťané vozidlá len pozvaných hostí a usporiadateľské vozidlá s povolením.

Od 14.00 hod. sa uzatvorí na Akademickej ul. jeden jazdný pruh komunikácie nad penziónom Matej a bude možné parkovanie na pravej strane až po ul. Mierová.

Od 16.00 hod. sa uzatvorí vjazd z Mládežníckej ul. na Dolnú ul. a Križovatka za druhým „kruhovým objazdom“, tak aby sa ulice Dolná a Kammerhofská stali bezpečnejším korzom pre chodcov, čo bude aj od 19.00 hod. trasa Salamandrového sprievodu.

Pred 19 hod. dôjde k dočasnému uzatvoreniu štátnej cesty I. triedy pri BILLE nad kruhovou križovatkou a postupne k úplnému uzatvoreniu ul. Križovatka, Dolná, Kammerhofská, A. Kmeťa a Radničné nám. čo sú ul. trasy Salamandrového sprievodu.

 

7.9.

Bude uzatvorené len Nám. sv. Trojice. Autobusová doprava bude premávať podľa platného CP.

 

Počas Salamandrových osláv bude k dispozícii veľkokapacitné parkovisko na Ul. dolná.

Doprava bude riadená štátnou a mestskou políciou, ako aj usporiadateľskou službou a bude osadené príslušné dopravné značenie.