Navigácia


Informácie

19. september 2019, meniny má Konštantín


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneOznámenie o začatí konania vo veci...

Život v meste

Oznámenie o začatí konania vo veci vodnej stavby

Dátum: 04.09.2019 Kategória: Úradná tabuľa Autor: RNDr. Zuzana Šušková

OZNÁMENIE


o začatí konania vo veci vydania povolenia orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „ZÁCHYT PRAMEŇA V LOKALITE BANKY“ na pozemku parcelné  číslo C KN 693 v katastrálnom území Banky a súvisiaceho povolenia na odber podzemných vôd

 

Bc. Michaela Zajvaldová, trvale bytom Ilijská 72/19, 969 01 Banská Štiavnica doručila listom zo dňa 28.08.2019 na Mestský úrad Banská Štiavnica, oddelenie Výstavby ÚP a ŽP, podanie, vo veci vydania povolenia vodnej stavby s názvom „ZÁCHYT PRAMEŇA V LOKALITE BANKY“ na pozemku parcelné číslo C KN 693  v katastrálnom území Banky a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd. >>>
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Aktuálne výstavy
Mestská kultúra na facebooku