Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Výberové konanie na pozíciu: výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Banská Štiavnica vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica

 

Miesto výkonu práce :

Kancelária OOCR Región Banská Štiavnica, Ul. Kammerhofská 1, Banská Štiavnica

Druh pracovného pomeru :

Hlavný pracovný pomer so skúšobnou dobou 3 mesiace

Predpokladaný termín nástupu:

Január 2020

 

Kvalifikačné predpoklady:

 

Znalosti:

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 

Platové podmienky:

Výška základnej mzdy od 1.000 do 1.200 Eur mesačne  v závislosti od kvalifikačných predpokladov   a doterajšej praxe.

 

 

Žiadosť do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 7.10.2019 poštou na adresu: OOCR Región Banská Štiavnica, Ul. Kammerhofská 1, 969 01  Banská Štiavnica  s uvedením značky na obálke v znení: „Výberové konanie na pozíciu výkonného riaditeľa OOCR Región Banská Štiavnica - Neotvárať!“

 

Kontaktná osoba:

Ing. Lívia Oláhová

+421 948 638 675

 

Uchádzači, ktorí splnia požadované kritériá budú pozvaní  na osobný pohovor. Termín pohovoru im bude oznámený mailovou poštou.