Navigácia


Informácie

24. február 2020, meniny má Metej


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálnePodmienky umiestňovania volebných...

Život v meste

Podmienky umiestňovania volebných plagátov v Banskej Štiavnici

Dátum: 10.01.2020 Kategória: Oznamy Autor: Mgr. Jan Petrik

Dňa 29.2.2020 sa uskutočnia voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Pre účely volebnej kampane sú zaregistrovaným kandidátom na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Banská Štiavnica vyhradené miesta na verejnoprospešných zariadeniach: betónová skruž na ulici: Križovatka, Ludvíka Svobodu, Učiteľská a Obrancov mieru.

Skruže sú označené nápisom „Miesto na umiestňovanie volebných plagátov: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29.2.2020“ a rozdelené očíslovanou mriežkou, pričom každý kandidát má priestor 42x42 cm na pridelenom čísle:
 

1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
2. DOBRÁ VOĽBA
3. Sloboda a Solidarita
4. SME RODINA
5. Slovenské Hnutie Obrody
6. ZA ĽUDÍ
7. MÁME TOHO DOSŤ !
8. Hlas pravice
9. Slovenská národná strana
10. Demokratická strana
11. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
12. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia
13. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
14. 99% - občiansky hlas
15. Kresťanskodemokratické hnutie
16. Slovenská liga
17. VLASŤ
18. MOST - HÍD
19. SMER - sociálna demokracia
20. SOLIDARITA - hnutie pracujúcej chudoby
21. HLAS ĽUDU
22. Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť
23. Práca slovenského národa
24. Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
25. Socialisti.sk


Pravidlá vylepovania plagátov počas volebnej kampane do Národnej rady Slovenskej republiky v meste Banská Štiavnica


Pravidlá vylepovania plagátov počas politických volebných kampaní určuje Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 5/2017. V zmysle uvedeného Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2017 a Zákona NR SR č. 181/2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov je Mesto povinné vyhradiť pre všetkých kandidátov rovnaký priestor a vytvoriť im rovnaké podmienky na realizáciu svojej kampane. Kandidáti sú počas vylepovania plagátov v rámci volebnej kampane do Národnej rady Slovenskej republiky povinní riadiť sa nasledujúcimi pokynmi:

1. Mesto poskytne na vylepovanie plagátov plagátovacie betónové plochy – skruže, umiestnené v jednotlivých lokalitách mesta podľa platného VZN 5/2017; na každú takúto plochu si môže kandidát umiestniť max. 1 ks plagátu formátu A3, alebo väčší počet plagátov, ktorých súčet veľkosti neprekročí veľkosť A3.

 

Skruže sa nachádzajú na uliciach:

  • Križovatka
  • L. Svobodu a Učiteľská (sídlisko Drieňová)
  • Obrancov mieru (Štefultov)


2. Kandidáti môžu na plochy uvedené v bode 1) bezodplatne a samostatne vylepiť plagáty tak, aby nepoškodili, príp. neprekryli už existujúce plagáty iných kandidátov.

3. Vzhľadom na to, že Mesto nie je schopné poskytnúť všetkým kandidátom primeraný a rovnaký priestor v každej z informačných zasklených skriniek, Mesto v zmysle rešpektovania Zákona NR SR č. 181/2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov s cieľom zachovania rovnakých príležitostí neposkytne žiadnemu z kandidátov počas volebnej kampane priestor v informačných skrinkách. Dôvodom tohto rozhodnutia je fakt, že vzhľadom na počet kandidátov nie je možné v skrinkách vyhradiť dostatočný štandardizovaný priestor pre oznamy a plagáty.

4. V ostatných náležitostiach sú kandidáti povinní rešpektovať VZN Mesta Banská Štiavnica č.5/2017.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Mestská kultúra na facebooku