Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Banská Štiavnica, v súlade s ustanovením §32, odstavec 7, písmeno b) zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, Vám oznamuje, že z dôvodu vykonávania opravy – havárie na verejnom vodovode na ulici Radničné námestie č. 15 bude dňa: 

V meste Banská Štiavnica budú odstavené od dodávky vody nasledovné ulice:

Náhradné zásobovanie vodou bude zabezpečené v súlade s prevádzkovým poriadkom verejného vodovodu. V tejto súvislosti Vás preto prosíme o prípadné predzásobenie sa pitnou vodou.


Bližšie informácie na tel. čísle  0908 679 593, 0907 847 903  

                                                          

Po oprave poruchy sa bude vykonávať odkalovanie, odvzdušňovanie a preplach vodovodného potrubia. V uvedenom čase môže byť senzoricky zhoršená kvalita vody a môže byť ovplyvnený aj tlak vo vodovodnom potrubí. Zlepšená kvalita vody sa dá očakávať v popoludňajších hodinách.


Prevádzka vodovodov Banská Štiavnica